Ansettelse

Lønn

Permisjoner og ferie

Permittering

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsgiver fritas samtidig fra å betale lønn til arbeidstaker i en begrenset periode.

Sykdom

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)

Opphør av arbeidsforhold

Trenger du hjelp?

Våre veiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge. Åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00. Tjenesten er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukerservice 800 33 840 Skriv til oss
Åpne kontaktskjema