Skatt for utenlandske arbeidstakere

Som arbeidsgiver har du ansvar for å rapportere opplysninger om dine ansatte til Skatteetaten.


Rapportere lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Når du som utenlandsk arbeidsgiver har med dine ansatte til Norge for å arbeide her i landet, vil du som hovedregel være pliktig til å rapportere lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til Skatteetaten. Dette er uavhengig av om det skal betales skatt i Norge eller ikke. Skatteplikten vil avhenge av hvor lenge arbeidstakeren skal være i Norge og hvilke skatteavtaler som gjelder mellom hjemlandet til den ansatte og Norge.

Forenklet skatteordning (kildeskattordningen)

Ordningen gjelder først og fremst for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge i kortere perioder og som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Ordningen gjelder også utenlandske arbeidstakere det året de blir skattemessig bosatt i Norge.

Ordningen innebærer at du som arbeidsgiver trekker 25 prosent skatt inkludert 8,2 prosent trygdeavgift direkte av lønnen til arbeidstakeren, slik at skatten er ferdig gjort opp når arbeidstakeren får lønnen utbetalt. Arbeidstakeren kan ikke kreve fradrag og slipper å levere skattemelding.

Skatteetaten om forenklet skatteordning

Rapportering av arbeidstakeren

Alle arbeidstakere skal registreres hos NAV via a-meldingen. Foretaket skal i tillegg rapportere oppdraget til skattekontoret via skjema "RF 1198 -  Opplysninger om arbeidstakere".

Skatteetaten - opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Betaling av skatt og avgift

Er arbeidstakeren skattepliktig til Norge, skal skattetrekket betales annenhver måned. Oppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales til Skatteetaten. Utenlandske arbeidsgivere som rapporterer kontrakter og arbeidsforhold i oppdragsregisteret skal betale til Skatteetaten –  Skatteinnkreving utland.

Hvor mye som skal trekkes i skatt vil fremgå av arbeidstakerens skattekort, som du må laste ned fra altinn.no.

Skattekort

For å få tildelt skattekort må arbeidstakeren møte på Skattekontoret for identifisering. Her må arbeidstakeren levere søknad om skattekort, fremlegge gyldig legitimasjon og arbeidskontrakt/bekreftelse som dokumenterer arbeidsoppdraget. Hvis arbeidstakeren kommer fra et land utenfor EU/EØS området må hun/han dokumentere rett til å arbeide i Norge.

I skattekortet huker arbeidstakerne av for om de vil skattlegges etter de vanlige skattereglene. Om arbeidstakeren ikke foretar et valg, og de andre skattemessige forholdende ligger til rette for det, vil arbeidstakerne skattlegges etter reglene i den forenklede ordningen.

Skattekontorer som gjennomfører id-kontroll

Fritak fra trekk

Dersom du har grunn til å tro at lønnsinntekten ikke skal skattlegges i Norge, kan du søke arbeidstakers skattekontor om å utstede en erklæring om fritak for forskuddstrekk.

Arbeidsgiveravgift 

Det skal som hovedregel også betales arbeidsgiveravgift av lønnen til arbeidstakeren. Dette er en del av finansieringen av folketrygden. Dersom arbeidstakeren betaler trygd i hjemlandet sitt, og innehar fritaksskjema A1, kan du som arbeidsgiver fritas for å betale arbeidsgiveravgift i Norge. Utenlandsk A1-skjema skal sendes til NAV. 

Åpne kontaktskjema