Forskuddstrekk/skattetrekk lønn

Som arbeidsgiver må du trekke skatt av lønn og annen godtgjørelse som du utbetaler til dine ansatte. Hvor mye du skal trekke i skatt finner du i skattekortet til arbeidstakeren.


Skattekort

Alle arbeidsgivere er ansvarlig for å laste ned skattekortet til ansatte. Dette gjør du i Altinn. Det er to måter å gjøre dette på, i eller utenfor et lønnssystem.

Skjema "RF-1307 Skattekort for arbeidsgiver" brukes for å hente skattekort for ansatte uten å gå via et lønnssystem.

Skjema "RF-1211 Skattekort for arbeidsgiver – innsending fra system" brukes for å hente skattekort for ansatte via et lønnssystem. Du må selv undersøke om lønnssystemet du bruker støtter denne Altinn-tjenesten.  

Skatteetaten om skattetrekkskonto

Skattebetalingsloven om forskuddstrekk og skattetrekk

Skatteetaten om skattekort og skattetrekk

Skatteetaten – slik trekker du riktig skatt

I januar det påfølgende året kan du bruke skattekortet fra foregående år ved lønnskjøringen.

Egen skattetrekkskonto

Det må opprettes en egen skattetrekkskonto i banken. Skattetrekket skal overføres til denne kontoen samtidig med utbetaling av lønnen. Dette er en spesiell konto der pengene står låst og kan kun utbetales til Skatteetaten. Dette fordi skatten du har trukket av lønnen egentlig tilhører de ansatte. Banken din vet hva det gjelder når du ber om å få opprette en skattetrekkskonto.

Det er også mulig å ha en bankgaranti i stedet for en skattetrekkskonto.

Skattebetalingsloven om skattetrekkskonto

Rapportering og betaling

Forskuddstrekk (skattetrekk) og arbeidsgiveravgift skal innbetales seks ganger i året. Grunnlaget for betalingen finner du i a-meldingen som du plikter å rapportere den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller andre godtgjørelser. Det blir ikke sendt ut et eget krav fra Skattemyndighetene.

Åpne kontaktskjema