Tjenesten benyttes for å hente skattekort for ansatt uten å gå via et lønnssystem. 

Dersom tjenesten stopper opp utenfor normal arbeidstid i hverdager eller i helgene vil det tidligst bli rettet påfølgende virkedag.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet benyttes av:

  • Arbeidsgivere som skal hente skattekort for sine ansatte.
  • Regnskapsførere, lønnssentraler mv som skal innhente skattekort på vegne av sine klienter.
  • Personlige arbeidsgivere som skal innhente skattekort.

Du kan enten representere en juridisk enhet (foretak/bedrift) eller en privatperson for å benytte dette skjemaet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle arbeidsgivere.

Hvis du er personlig arbeidsgiver logger du deg på Altinn som deg selv og behøver ingen Altinn-roller.

Hvis du skal hente skattekort på vegne av en arbeidsgiver, logger du på som deg selv og velger den arbeidsgiver du skal representere i nedtrekkslisten. Du trenger en av følgende Altinn-roller for å bruke skjema og lese svaret i  'Innboksen':

 

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har disse rollene, må du få rollene delegert til deg av daglig leder, styreleder eller innehaver.

Skjema Skattekort til arbeidsgiver (RF-1307) fylles ut og sendes inn for å hente skattekort uten å gå via lønnssystem. Organisasjoner kan hente skattekort for opptil ti ansatte av gangen. Personlige arbeidsgivere kan hente skattekort for opptil fire ansatte.

Før du sender inn skjema, må du oppgi e-post og/eller sms som vi kan varsle deg på ved skattekortendringer.

Skjemaet gir deg to valg, hente nye skattekort eller kun hente endrede skattekort.

Hente nye skattekort
Ved årets begynnelse må du hente skattekort for alle ansatte på nytt. Du behøver den ansattes fødselsnummer for å hente nye skattekort.

Endrede skattekort
Dersom noen av dem du har hentet skattekort for endrer dette i løpet av året vil du bli varslet på e-post/sms og med en melding i innboksen. Du kan da velge å kun innhente endrede skattekort.

Tilbakemelding i "innboks"
Skattekortopplysningene finner du i "innboks" etter at du har sendt inn bestillingen. Du vil få tilbake en tabell med skattekortopplysninger for alle gyldige fødselsnummer fra det innsendte skjemaet. Som regel skjer dette umiddelbart, men kan ved enkelte tilfeller ta inntil en halv time.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema