Tjenesten benyttes for å hente skattekort for ansatt via et lønnssystem.

Dersom tjenesten stopper utenfor normal arbeidstid i hverdager eller i helgene, vil det tidligst bli rettet påfølgende virkedag.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

  • Arbeidsgivere som skal innhente skattekort for sine ansatte.
  • Regnskapsførere, lønnssentraler mv som skal innhente skattekort på vegne av sine klienter.
  • Du må representere en juridisk enhet (foretak/bedrift) for å kunne bruke skjemaet

Tjenesten er tilgjengelig for alle virksomheter.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har disse rollene, må du få rollene delegert til deg av daglig leder, styreleder eller innehaver.

Vedlegget må være en xml-fil og være bygget opp i henhold til Skatteetatens spesifikasjoner. Se fagsystemportalen for xsd som beskriver vedlegget. 
Her finner du også eksempler på hvordan vedlegget kan se ut.

Andre formater, eks txt.fil, Word, Excel, pdf eller lignende vil ikke fungere.

Det er fullt mulig å innhente skattekort for ansatte i flere bedrifter i én fil.

Skjema Skattekort til arbeidsgiver  (RF-1211) benyttes når du skal hente skattekort via/til et lønnssystem. Tjenesten krever at du har fødselsnummer til alle ansatte. Tjenesten benyttes til å hente skattekortopplysninger ved årets begynnelse og ved nyansettelser gjennom året. Dersom noen av dine lønnsmottakere endrer skattekortet, vil du bli varslet i e-post/ssms i tillegg til melding i innboksen. Du kan da bestille endrede skattekort uten å sende ny fil.

Hovedsiden

Her må du oppgi varslingsadresse (e-post og/eller sms) og om du vil hente nye eller endrede skattekort.

Oversikt – skjema og vedlegg
Her kan du laste opp filvedlegg fra lønnssystemet. Filvedlegget må følge Skatteetatens formater. Du må undersøke om ditt lønnssystem støtter denne Altinn-tjenesten.

Tilbakemelding til "innboks"
Du vil få tilbake en fil med skattekortopplysninger for alle gyldige fødselsnummer i den innsendte filen.

Har du bestilt endrede skattekort, vil du motta en fil med alle skattekort som er endret siden siste forespørsel.
Tilbakemeldingen finner du i meldingsboksen innen 30 minutter etter at bestillingen er sendt.

Hvis du ikke har lønnssystem, se lenke  Skattekort til arbeidsgiver (RF-1307)

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema