Be om tilgang

Se hva som må til for å be om en tilgang du ikke har i dag.

Kontaktinformasjon og varslinger

Under kontaktinformasjon vil du kunne velge hvor du ønsker å bli varslet, og for hva. Dette gjelder både deg som privatperson og for virksomheter.

Alle Altinn-roller

Her ser du en oversikt over alle Altinn-rollene og hvem som får disse forhåndstildelt.

Samtykke

Når du gir samtykke godkjenner du at en tredjepart (for eksempel banken) får hente opplysninger om deg (for eksempel inntekt og skatt). Samtykket varer kun i en avgrenset periode.

Klientdelegering

Klientdelegering er en funksjonalitet som gir regnskapsfører/revisor/bostyrer muligheten til: å delegere roller og rettigheter, fra klientene til andre ansatte.

Delegering av boroller

Når bostyrer registreres på konkursboet i Enhetsregisteret, kan bostyrer delegere roller på boet til sine medarbeidere og kreditorer.


Åpne kontaktskjema