Be om tilgang

Se hva som må til for å be om en tilgang du ikke har i dag.

Kontaktinformasjon og varslinger

Under kontaktinformasjon vil du kunne velge hvor du ønsker å bli varslet, og for hva. Dette gjelder både deg som privatperson og for virksomheter.

Alle Altinn-roller

Her ser du en oversikt over alle Altinn-rollene og hvem som får disse forhåndstildelt.

Samtykke

Brukeren gir samtykke til at en tredjepart får midlertidig innsynsrett på et spesifikt sett med opplysninger om brukeren som tidligere er innhentet.

Delegering av klientroller

Klientdelegering er en funksjonalitet som gir regnskapsfører/revisor/bostyrer muligheten til å delegere roller og rettigheter fra klientene til de ansatte i serviceenheten/bostyrer man representerer.

Delegering av boroller

Når bostyrer registreres på konkursboet i Enhetsregisteret, kan bostyrer delegere roller på boet til sine medarbeidere og kreditorer.


Åpne kontaktskjema