Delegering av boroller

Når bostyrer registreres på konkursboet i Enhetsregisteret, kan bostyrer delegere roller på boet til sine medarbeidere og kreditorer.

Åpne kontaktskjema