Borolledelegering samlet er en funksjon som lar bostyrer delegere eller slette mange boroller til medarbeidere og kreditorer samtidig.

Funksjonen borolledelegering samlet finner du under menyen Profil → Borolledelegering når du representerer bostyrer. 

Vi anbefaler å laste ned fil med eksisterende rolledelegeringer, via knappen Last ned. Denne filen kan du bruke som utgangspunkt for videre delegering eller eventuelt sletting.

Du finner mer informasjon om hvordan delegeringsfilen skal se ut under Profil → Borolledelegering.


Åpne kontaktskjema