Burolledelegering samla er ein funksjon som lèt bustyrar delegere eller slette mange buroller til medarbeidarar og kreditorar samtidig.

Funksjonen Burolledelegering samla finn du under menyen Profil, roller og rettar > Burolledelegering når du representerer bustyrar.

Vi tilrår å laste ned fil med eksisterande rolledelegeringar, via knappen Last ned. Denne fila kan du bruke som utgangspunkt for vidare delegering eller eventuell sletting.

Du finn meir informasjon om korleis delegeringsfilen skal sjå ut under Profil → Burolledelegering


Åpne kontaktskjema