Delegering av boroller enkeltvis gjøres fra menyen ProfilBorolledelegeringBorolledelegering enkeltvis. Pass på at du representerer bostyrer i profilen for å få valget Borolledelegering.

Øverst på siden kan du velge Vis roller tildelt bruker og konkursbo. Det du legger inn her bestemmer hva du skal få opp i resultatlisten under.

I listen for Vis roller tildelt bruker kan du velge bostyrer sitt navn.

I nedtekkslisten Konkursbo kan du velge hvilket konkursbo du ønsker å se roller på

Når du skal delegere boroller til en medarbeider eller kreditor, velger du bostyrer i listen Vis roller tildelt bruker. Deretter velger du konkursboet sitt organisasjonsnummer i feltet Konkursbo og klikk på Oppdater. Du får da opp hvilke roller bostyrer har på konkursboet i listen under.

I lista under markerer du rolla(rollene) som skal delegerest. Avslutt ved å klikke på knappen Deleger.

Bostyrer får automatisk alle rollene som tildeles bostyret, gjennom å være registrert som bostyrer.


Åpne kontaktskjema