Personallister

I enkelte bransjer er man pålagt å føre personalliste. Denne skal gi en oversikt over hvem som er på jobb til enhver tid, også om de er ulønnet eller innleid.


Hvilke bransjer omfattes?

De bransjene dette gjelder er serveringssteder, frisører, skjønnhetspleiere, bilverksteder og bilpleiebransjen.

Bokføringsforskriften om personalliste

Personallisten kan føres manuelt i en bok eller i et elektronisk system som tilfredsstiller kravene til innholdet. Alle som er registrert i Brønnøysundregistrene i de bransjene som skal føre personallister, kan bestille gratis personalliste fra Skatteetaten.

Skatteetaten – bestill personallister

Skatteetaten – hvordan skal personallisten føres?

Unntak

Du trenger ikke føre personalliste hvis du driver et enkeltpersonforetak og personalet kun består av deg og ektefelle/samboer eller barn under 16 år.

Det samme gjelder for ansvarlige selskap og aksjeselskap hvis du er daglig leder og samtidig deltaker eller aksjonær i foretaket, samt at personalet kun består av deg og ektefelle/samboer eller barn under 16 år.

Skatteetaten om personalliste

Åpne kontaktskjema