Ansettelse av utenlandske arbeidstakere

Før du ansetter utenlandske arbeidstakere er det ditt ansvar som arbeidsgiver å sjekke at hun eller han har rett til å arbeide i Norge. Dette kan du kontrollere ved å kontakte UDIs Arbeidsgiverservice. Skattekort er ikke bevis for at man har tillatelse til å arbeide eller oppholde seg i Norge.


Krav om oppholdstillatelse

Utenlandske arbeidstakere som ønsker å jobbe i Norge, trenger som hovedregel oppholdstillatelse. 

UDIs Arbeidsgiverservice

Reglene er ulike avhengig av hvilket land arbeidstakeren kommer fra:

EU/EØS-borgere

EU/EØS-borger som planlegger å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må melde flytting senest åtte dager etter ankomst.

Skatteetaten - melding om flytting til Norge

UDI om å bo i eller besøke Norge

Svenske, danske, islandske og finske statsborgere kan jobbe uten å registrere seg hos politiet. Øvrige EU/EØS-borgere har rett til å være arbeidstakere i Norge, men må registrere seg hos politiet senest tre måneder etter ankomst til Norge. 

UDI - hva er en EU/EØS-borger

Informasjon om hvordan du går frem for å ansette en person fra EU/EØS og hvordan du sjekker om arbeidstakeren er EU/EØS-borger finner du hos UDI. 

UDI - ansette en person som er EU/EØS-borger

Personer fra land utenfor EU/EØS

EU/EØS-borger som planlegger å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må melde flytting senest åtte dager etter ankomst.

Skatteetaten - melding om flytting til Norge

UDI oppholdstillatelse i Norge

Personer fra land utenfor EU/EØS må ha gyldig oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. UDI har informasjon om hvordan du går frem for å ansette en person fra land utenfor EU/EØS. Ved søknader om oppholdstillatelse for faglærte, kan du som arbeidsgiver søke på vegne på av arbeidstakeren.

UDI - ansette en person som ikke er EU/EØS-borger

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

I Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes er det egne servicesentre for utenlandske arbeidstakere. Informasjonen hos servicesentrene finnes på norsk, engelsk, litauisk, polsk og russisk. Servicesentrene er steder der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe skal få god veiledning. Arbeidsgivere til personer både innenfor og utenfor EU/EØS kan også benytte servicesentrene.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Hjelp til å rekruttere utenlandsk arbeidskraft

NAV kan gjennom EURES-tjenesten bistå arbeidsgivere med å rekruttere arbeidskraft fra Europa.

NAV om rekruttering fra utlandet (EURES)

Skattekort og d-nummer

D-nummer er et nummer som kan tildeles utenlandske personer som ikke har norsk fødselsnummer, men som har behov for identifisering overfor norske myndigheter. En arbeidstaker som skal jobbe og oppholde seg i Norge i mindre enn 6 måneder må ha et d-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. D-nummer er også nødvendig for å få skattekort.

Skatteetaten om skattekort for personer uten norsk fødselsnummer

For arbeidstaker som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer, er hovedregelen at han eller hun må møte opp på ett av 48 utvalgte skattekontor for å søke om skattekort.

Skattekontorer som utfører ID-kontroll

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

Du skal vanligvis betale norsk trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for utenlandske arbeidstakere, med mindre det er dokumentert at arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning.

Åpne kontaktskjema