Ferieavvikling ved sykdom, under foreldrepermisjon og i oppsigelsestid

Ved sykdom før eller under ferie kan den ansatte ha krav på utsatt eller ny ferie. For ferieavvikling under foreldrepermisjon, militærtjeneste og i oppsigelsestid gjelder egne regler.


Sykdom før eller i ferien

Arbeidstaker som blir syk før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Den ansatte må skaffe legeerklæring og levere krav om utsettelse senest dagen før ferien begynner.

Arbeidstaker som blir syk deler av eller hele ferien, kan kreve tilsvarende antall dager ferie senere i ferieåret. Også her må arbeidstaker skaffe legeerklæring, og levere kravet snarest mulig etter at arbeidet er gjenopptatt.

Retten til å utsette feriedagene eller få nye feriedager gjelder kun for de lovbestemte feriedagene.

Arbeidstilsynet om ferie

Arbeidstilsynet om sykdom i ferien

Ferieloven om sykdom i ferien

Ferieloven

Ferie og foreldrepermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden når han/hun mottar foreldrepenger. Permisjonen forskyves da tilsvarende perioden en har ferie.

Ferie og militærtjeneste

Du kan ikke pålegge arbeidstaker å ta ut ferie under pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i forbindelse med repetisjonsøvelse i Forsvaret, med mindre arbeidstaker samtykker i dette. Faller plikttjenesten sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av feriedagene.

Ferie i oppsigelsestiden

Du kan ikke legge ferie til oppsigelsestiden med mindre arbeidstaker samtykker i dette. Unntaket er dersom oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre.

Ferieloven om ferie i oppsigelsestiden

 

Åpne kontaktskjema