Obligatoriske og frivillige forsikringer

Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Enkelte forsikringer kan være pålagt ut fra bransjen du driver innenfor. Noen forsikringer er obligatoriske (lovpålagte), men de fleste er frivillige. Du bør bruke tid på å finne ut hvilke forsikringer som vil være aktuelle for din virksomhet.


Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere (det vil si enhver som har noen i sin tjeneste) må tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Yrkesskadeforsikring tegnes hos private forsikringsselskap. Forsikringen skal gi erstatning for skader og sykdommer påført i forbindelse med jobb, uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

Yrkesskadeforsikringen skal blant annet dekke:

  • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
  • sykdom som etter folketrygdloven likestilles med yrkesskade
  • skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
  • erstatning som følge av tap av arbeidsevne og inntekt
  • utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall

Folketrygdloven om yrkesskade

Folketrygdloven om yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade

 
Bedriften din får skattefradrag for kostnadene, og det er ikke arbeidsgiveravgift på yrkesskadeforsikring. Nærmere opplysninger får du hos forsikringsselskap som tilbyr yrkesskadeforsikring.

Arbeidstilsynet om yrkesskadeforsikring

Lov om yrkesskadeforsikring

Forskrift om standardisert erstatning (yrkesskade)

Selvstendig næringsdrivende har ikke automatisk rett til særytelser ved yrkesskade/yrkessykdom

Arbeidstakere som blir rammet av en yrkesskade eller yrkessykdom har rett til særytelser fra folketrygden. Dette gjelder blant annet pensjon, helsetjenester, sykepenger, uføretrygd, omstillingsstønad til etterlatte, barnepensjon og alderspensjon.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere (person som mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt) har derimot ikke automatisk rett til slike ytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom. For å få rett til disse ytelsene må selvstendig næringsdrivende og frilansere tegne "frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade" hos NAV.

NAV om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Frivillig yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) er du ikke pålagt å ha yrkesskadeforsikring for deg selv. Du kan likevel velge å tegne yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikring tegnes hos private forsikringsselskap. Forsikringen skal gi erstatning for skader og sykdommer påført i forbindelse med jobb, uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Yrkesskadeforsikringen skal blant annet dekke:

  • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
  • sykdom som etter folketrygdloven likestilles med yrkesskade
  • skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
  • erstatning som følge av tap av arbeidsevne og inntekt
  • utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall

Frivillig sykepengeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende uten sykepengeforsikring har rett til sykepenger med 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Som selvstendig næringsdrivende kan du forsikre deg hos NAV for å få bedre sykepengedekning. Det finnes tre ulike forsikringsalternativer.

NAV om sykepengeforsikring for selvstendig næringsdrivende

For å søke om sykepengeforsikring for selvstendig næringsdrivende fyller du ut skjemaet: 

Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/endring i forsikring for tillegg til sykepenger

Frivillig sykepengeforsikring for frilansere

Frilansere uten sykepengeforsikring har rett til sykepenger med 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Som frilanser kan du forsikre deg hos NAV for å få 100 prosent sykepengedekning fra første sykefraværsdag. For å søke om sykepengeforsikring fyller du ut skjemaet "Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/endring i forsikring for tillegg til sykepenger".

Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/endring i forsikring for tillegg til sykepenger

Frivillig forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter

Som arbeidsgiver kan du forsikre deg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden (arbeidsgiverperioden er normalt de første 16 sykedagene). Det er et vilkår at de samlede lønnsutbetalingene i foregående år ikke var høyere enn 40 G (grunnbeløpet i folketrygden).

NAV - frivillig forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter


For å søke om dette fyller du ut skjemaet:

Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter - søknad om opptak

Ansvarsforsikring

Alle som driver næringsvirksomhet bør tenke gjennom om de trenger en ansvarsforsikring.

Skulle du for eksempel komme i skade for å ødelegge kundens eiendeler under utførelsen av arbeidet er det en fordel å ha ansvarsforsikring. Ta kontakt med forsikringsselskap for informasjon og tilbud.

Andre forsikringer

Andre typer frivillige forsikringer som kan være aktuelle er eiendomsforsikring, ansvarsforsikring, personforsikringer, ulykkesforsikring, transportforsikring og forsikring mot datakriminalitet. Ta kontakt med ulike forsikringsselskaper og be om tilbud.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundest√łtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema