Arbeidsavtale

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Som arbeidsgiver har du ansvar for å utarbeide denne. Kravet om arbeidsavtale gjelder både faste stillinger, midlertidige ansettelser og ekstrahjelper/tilkallingshjelp.


Skriftlig arbeidsavtale

Avtalen bør inngås før arbeidstakeren begynner, og senest en måned etter at arbeidstakeren har begynt. Hvis arbeidsforholdet skal vare mindre enn én måned må arbeidsavtale alltid inngås før arbeidsforholdet begynner.

Arbeidstilsynet om skriftlig arbeidsavtale

Arbeidsavtalens innhold

Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om alle vesentlige vilkår for ansettelsesforholdet. Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker minstekravene til innhold i en arbeidsavtale. Denne finnes på norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, bulgarsk, latvisk, litauisk, estisk, polsk, rumensk, vietnamesisk og russisk.

Arbeidstilsynet - mal for arbeidsavtale

Konkurransebegrensende klausuler

Med konkurransebegrensende klausuler (oftest som del av arbeidskontrakt) menes avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å begynne hos annen arbeidsgiver eller starte/drive annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Muligheten til å inngå konkurransebegrensende avtaler er regulert. Slike avtaler kan ikke gjøres gjeldende mer enn ett år etter at arbeidsforholdet er avsluttet, og kan ikke gjøres gjeldende hvis arbeidstaker blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. Arbeidstaker har krav på lønnskompensasjon i de tilfeller avtalen blir gjort gjeldende.

Arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Kontakt og hjelp:

Arbeidstilsynet

Åpne kontaktskjema