Fortrinnsrett og rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Deltidsansatte og ansatte som har blitt sagt opp på grunn av nedbemanning har i visse tilfeller fortrinnsrett til en stilling/rett til utvidet stilling fremfor at virksomheten foretar ny ansettelse.


Fortrinnsrett for deltidsansatte

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.

Arbeidstilsynet om fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

Arbeidsmiljøloven om fortrinnsrett til ny ansettelse og fortrinnsrett for deltidsansatte

Fortrinnsrett etter nedbemanning

En arbeidstaker som i løpet av det siste året har blitt sagt opp på grunn av nedbemanning har fortrinnsrett til ny ansettelse. Fortrinnsretten gjelder bare dersom arbeidstaker er kvalifisert, og har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to årene. Fortrinnsretten gjelder ett år fra oppsigelsestidens utløp. Fortrinnsretten gjelder ikke personer som har vært ansatt i vikariat.

Arbeidstilsynet om fortrinnsrett til ansettelse

Krav på fast stilling etter langvarig midlertidig ansettelse

I tillegg til reglene om fortrinnsrett vil ansatte som er midlertidig ansatt ha krav på fast stilling ved ansettelse i mer enn tre år.
Krav om fortrinnsrett behandles av Tvisteløsningsnemnda.

Kontakt og hjelp: 

Arbeidstilsynet

Tvisteløsningsnemda

Åpne kontaktskjema