Sykepenger for frilansere

Som frilanser har du dårligere sykepengerettigheter enn arbeidstakere, men du kan forsikre deg for å få bedre dekning.


Når får du sykepenger som frilanser

Som frilanser får du 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. (Til sammenligning får en arbeidstaker 100 prosent sykepengedekning fra første sykedag). De første 16 dagene telles fra du oppsøker lege eller NAV får melding om arbeidsuførheten.

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Folketrygdloven om sykepenger for frilansere

Beregning av sykepengegrunnlag for frilansere

Når NAV skal betale sykepenger må det fastsettes et sykepengegrunnlag. Dette beregnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av frilansinntekten som rapporteres til a-ordningen for de tre siste kalendermånedene før du ble syk.

NAV om grunnbeløpet (G)

Hvis du har inntekt både som frilanser og arbeidstaker, utbetales sykepengene etter reglene for arbeidstakere.

Frivillig sykepengeforsikring for frilansere

Det er mulig å tegne frivillig sykepengeforsikring gjennom NAV for å oppnå 100 prosent sykepengedekning fra første sykedag.

Premien for sykepengeforsikringen er 3,3 prosent av forventet årsinntekt.

Også for den frivillige sykepengeforsikringen gjelder en øvre grense for sykepengegrunnlaget på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G). Dette betyr at du ikke får dekning via forsikringen for inntekter over 6 G.

Premien for frivillig sykepengeforsikring kan trekkes fra på skattemeldingen.

NAV om sykepengeforsikring for frilansere

Søke om sykepenger

Hos NAV finner du informasjon om hvordan du søker om sykepenger og hvordan disse utbetales.

NAV - hvordan søker du om sykepenger

Åpne kontaktskjema