Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og betale inn arbeidsgiveravgift.


Soner for differensiert arbeidsgiveravgift

De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser. Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift varierer mellom 0 og 14,1 prosent alt etter hvor i landet virksomheten er lokalisert. Grunnlaget for beregningen er i utgangspunktet brutto lønn. Hvis du driver virksomhet i flere kommuner skal du som hovedregel beregne arbeidsgiveravgift etter satsen som gjelder i den kommunen virksomheten er registrert.

Skatteetaten om arbeidsgiveravgift

Skatteetaten – soneplassering

Skatteetaten – avgiftssatser og beregning

Hvis du er ansatt i eget aksjeselskap skal det også beregnes og betales arbeidsgiveravgift av egen lønn. Innehaver av enkeltpersonforetak skal imidlertid ikke beregne arbeidsgiveravgift av private uttak.

Ekstra arbeidsgiveravgift

Dersom arbeidstakers lønn og annen godtgjørelse for arbeid overstiger 850 000 kroner skal arbeidsgiver betale 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift på den delen som overstiger 850 000 kroner.

Eksempel:

Hvis en ansatt har hatt inntekt på 950 000 kroner hos samme arbeidsgiver i 2024 vil det være 100 000 kroner (lønn som overstiger 850 000 kroner) arbeidsgiver skal beregne 5 % ekstra arbeidsgiveravgift av.

Sone I (14,1%) Sone IV (5,1)
Ordinær arbeidsgiveravgift 950 000 * 14,1% = 133 950 kroner 950 000 * 5,1% = 48 450 kroner
Ekstra arbeidsgiveravgift 100 000 * 5% = 5 000 kroner 100 000 * 5% = 5 000 kroner
Totalsum arbeidsgiveravgift = 138 950 kroner = 53 450 kroner

Skatteetaten om ekstra arbeidsgiveravgift

Rapportering og betaling

Forskuddstrekk (skattetrekk) og arbeidsgiveravgift skal innbetales seks ganger i året. Grunnlaget for betalingen finner du i a-meldingen som du plikter å rapportere den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller andre godtgjørelser. Det blir ikke sendt ut et eget krav fra Skattemyndighetene.

Folketrygdloven om plikt til å betale arbeidsgiveravgift

 

Kontakt og hjelp:

Skatteetaten

Åpne kontaktskjema