Informasjon og drøfting i virksomhet og konsern med over 50 ansatte

I alle virksomheter som har over 50 ansatte skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning med arbeidstakernes tillitsvalgte. For konsern med over 50 ansatte gjelder spesielle regler om informasjon og drøfting.


Informasjon og drøfting i virksomhet med over 50 ansatte

I virksomhet som jevnlig har over 50 arbeidstakere, må arbeidsgiver dele informasjon om og drøfte viktige saker som påvirker arbeidsforholdene til de ansatte. Plikten til informasjon og drøfting omfatter:

a) informasjon om aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon
b) informasjon om og drøfting av nåværende og forventede ansettelsesforhold i bedriften, inkludert eventuelle nedskjæringer og tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse
c) informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til store endringer i hvordan arbeidet organiseres eller i ansettelsesforhold

Informasjon og drøfting i konsern med over 50 ansatte

Konsernet må lage rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretak og arbeidstakerne i konsernet. Når vi snakker om konsern, mener vi her et morselskap og ett eller flere datterselskap. Et selskap anses som et morselskap hvis det gjennom avtaler eller eierskap har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Hovedansvaret ligger hos morselskapet. Samarbeidsformen skal lages i samråd med et flertall av arbeidstakerne i konsernet, eller en eller flere lokale fagforeninger som representerer et flertall av arbeidstakerne i konsernet. Planer om utvidelser, kutt eller endringer som kan påvirke flere foretak i konsernet, må informeres om og diskuteres så tidlig som mulig.

Arbeidsmiljøloven om kravene til informasjon og drøfting

 

Åpne kontaktskjema