Krav til reiseregning

Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene.


En reiseregning skal inneholde

  • Ansattes navn, adresse og underskrift (eventuelt ved elektronisk signatur)
  • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst 
  • Formålet med reisen 
  • Hvilket arrangement arbeidstakeren har deltatt på


Ved krav om diettgodtgjørelse ved overnatting må reiseregningen også inneholde følgende: 

  • Navn og adresse på overnattingsstedet. Dette gjelder ikke når den ansatte ordner overnatting selv og mottar nattillegg - for eksempel ved privat overnatting. Ved flere overnattingssteder, også dato for overnattingene.
  • Type overnatting fordelt på hotell, pensjonat eller privat innkvartering

 

Ved krav om bilgodtgjørelse må reiseregningen også inneholde: 

  • Reiserute med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og eventuell årsak til omkjøringer 
  • Totalt kjørt distanse, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller ved begynnelse og slutt av hver tjenestereise, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram
  • Navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for

 

Ved refusjoner må reiseregningen også inneholde:

  • Kvitteringer for alle kostnader (for eksempel fly, drosje og overnatting)

 

Enkelte småutgifter som bompenger, parkeringsavgifter o.l. kan påføres uten at det kreves kvittering.

Skattebetalingsforskriften om legitimasjonskrav

Åpne kontaktskjema