Nyheter - starte og drive

Åtvaring mot falske fakturaer

Med jamne mellomrom mottek privatpersonar og firma i Noreg falske eller misvisande tilbod eller fakturaer frå inn- og utlandet knytte til sine varemerke og patent.

Forslag til nye regler om bærekraftsrapportering

Finansdepartementet har i dag fremmet forslag til nye lovregler om bærekraftsrapportering fra selskaper. I tråd med felleseuropeiske regler foreslås det krav om sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig beslutningsrelevant informasjon om bærekraftsrisikoene selskaper er eksponert for, og om hvordan selskapene påvirker mennesker og miljø.

Vi har spennende nyheter å dele!

Vi jobber med å utvikle en helt ny løsning for veiledningstjenesten Starte og drive bedrift her på Altinn.no, og nå vil vi invitere deg til å være med på å gjøre den enda bedre!

Enklere å drive egen bedrift

Små og mellomstore bedrifter står for en stor andel av alle bedrifter i Norge. En fersk undersøkelse viser at mange i denne gruppen mener det er blitt enklere å drive sin egen bedrift de siste årene.

Nå blir det enklere å starte bedrifter i Norge

Tidligere kunne det ta opptil 30 dager å få etablert et selskap. Gjennom et privat-offentlig samarbeid heldigitaliseres nå løsningen. Det gjør det enklere og raskere å starte bedrift. Målet er at næringsdrivende kan etablere selskap på 24 timer.

Nå kommer digitaliseringsdirektivet

Digitaliseringsdirektivet skal gjøre det enklere å stifte og registrere selskaper på tvers av landegrenser i EØS. I tillegg foreslår regjeringen å balansere kostnadsfordelingen for bruk av Brønnøysundregistrenes tjenester bedre, og fjerne krav om statsborgerskap for tillitsverv i selskaper.

Høgare minstelønn frå 15. juni

Det blir nye satsar i minstelønna frå 15. juni 2023. Satsane gjeld alle arbeidstakarar som arbeider innanfor dei ni bransjane der det er innført minstelønn.

Arbeidstilsynet kontrollerer dekkskift og bilpleie

Alle som leverer tjenester som dekkskifte, dekklagring, manuell bilvask og annen bilpleie skal ha godkjenning, og i høysesongen for dekkskifte skal Arbeidstilsynet føre kontroller med leverandører av dekkskifte og dekklagring og bilpleieleverandører.

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. Meld deg på webinar den 17. januar 2023.

Patentstyret lanserer bildesøk

Er logoen din original? Nå kan du enkelt sjekke i søketjenesten til Patentstyret om noen har registrert en logo som ligner på din.

Nå kommer hjelpen til de mest strømutsatte bedriftene

16. september la regjeringen fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Ordningene vil kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Vil gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak

Næringsministeren foreslår endringer i reglene for enkeltpersonforetak og Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF). Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak og skal gjøre det enklere for kunder og leverandører å vite hva slags selskap det er. Forslaget legger også til rette for deling av data som myndighetene allerede har samlet inn.

Kva for kontorløysing bør du velje?

Ope landskap, cellekontor, heimekontor eller free seating: Kva for kontorløysing bør arbeidsplassen din gå for? Råd på ei ny nettside kan hjelpe deg å velje rett.

Vil styrke retten til heltidsjobb

Regjeringen vil at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, og legger frem flere lovforslag for å styrke retten til heltidsstillinger.

Ofte stilte spørsmål om feriepenger

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og for mange erstattes lønnen i juni av feriepenger. Her er noen spørsmål om feriepenger som Arbeidstilsynet ofte får.

Ny låneordning for grønn omstilling

Grønne vekstlån skal premiere bedrifter som gjør klimavennlige investeringer. Dette vil bidra til å øke tempoet på grønn omstilling i næringslivet og bidra til at Norge reduserer klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030.

Nye regler for hjemmekontor

Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene. Mange forhold rundt dette må løses i samarbeid mellom partene på arbeidsplassen. – Det er imidlertid behov for noen justeringer for å tilpasse regelverket mer til et moderne arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Skatteetaten fornyer skattemeldingen

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Dette skjer gradvis de kommende årene.

Abonner på nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter fra Altinn på e-post. Registrer deg her:

Åpne kontaktskjema