Nyheter - starte og drive

Nominer din kandidat til SIVA prisen 2024

Formålet med årets Sivapris er å løfte fram miljø/virksomheter som er klassifisert som små og mellomstore bedrifter (SMB), og som har bidratt til å akselerere grønn omstilling i nye eller etablerte virksomheter og/eller verdikjeder (se egne evalueringskriterier). Prisen tildeles et miljø eller en virksomhet i Sivastrukturen.

1. oktober styrkes forbrukernes rett til å betale med kontanter

Undersøkelser tyder på at så mange som 600 000 nordmenn ikke er digitale, av ulike årsaker. Regjeringen mener disse gruppene må ha samme mulighet til å betale som alle andre, og har derfor sørget for at retten til å betale med kontanter styrkes.

Ny og gratis verktøykasse for immaterielle verdier

Patentstyret sammen med Helsedirektoratet har samarbeidet om en digital verktøykasse. Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Stor økning i arbeidsledighet i mai

71 600 personer nå registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det er 2500 flere enn i april, justert normale sesongvariasjoner, og tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Vil gjøre det enklere å få informasjon om hvem som eier aksjer

Næringsministeren foreslår nye regler om innsyn i aksjeeierboken, aksjeeierregisteret og hvem som eier forvalterregistrerte aksjer. I tillegg foreslår næringsministeren at selskaper med forvalterregistrerte aksjer skal offentliggjøre en oversikt over eierne av disse aksjene én gang i året.

Åtvaring mot falske fakturaer

Med jamne mellomrom mottek privatpersonar og firma i Noreg falske eller misvisande tilbod eller fakturaer frå inn- og utlandet knytte til sine varemerke og patent.

Forslag til nye regler om bærekraftsrapportering

Finansdepartementet har i dag fremmet forslag til nye lovregler om bærekraftsrapportering fra selskaper. I tråd med felleseuropeiske regler foreslås det krav om sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig beslutningsrelevant informasjon om bærekraftsrisikoene selskaper er eksponert for, og om hvordan selskapene påvirker mennesker og miljø.

Vi har spennende nyheter å dele!

Vi jobber med å utvikle en helt ny løsning for veiledningstjenesten Starte og drive bedrift her på Altinn.no, og nå vil vi invitere deg til å være med på å gjøre den enda bedre!

Nå kommer digitaliseringsdirektivet

Digitaliseringsdirektivet skal gjøre det enklere å stifte og registrere selskaper på tvers av landegrenser i EØS. I tillegg foreslår regjeringen å balansere kostnadsfordelingen for bruk av Brønnøysundregistrenes tjenester bedre, og fjerne krav om statsborgerskap for tillitsverv i selskaper.

Arbeidstilsynet kontrollerer dekkskift og bilpleie

Alle som leverer tjenester som dekkskifte, dekklagring, manuell bilvask og annen bilpleie skal ha godkjenning, og i høysesongen for dekkskifte skal Arbeidstilsynet føre kontroller med leverandører av dekkskifte og dekklagring og bilpleieleverandører.

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. Meld deg på webinar den 17. januar 2023.

Patentstyret lanserer bildesøk

Er logoen din original? Nå kan du enkelt sjekke i søketjenesten til Patentstyret om noen har registrert en logo som ligner på din.

Vil gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak

Næringsministeren foreslår endringer i reglene for enkeltpersonforetak og Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF). Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak og skal gjøre det enklere for kunder og leverandører å vite hva slags selskap det er. Forslaget legger også til rette for deling av data som myndighetene allerede har samlet inn.

Vil styrke retten til heltidsjobb

Regjeringen vil at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, og legger frem flere lovforslag for å styrke retten til heltidsstillinger.

Nye regler for hjemmekontor

Bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene. Mange forhold rundt dette må løses i samarbeid mellom partene på arbeidsplassen. – Det er imidlertid behov for noen justeringer for å tilpasse regelverket mer til et moderne arbeidsliv, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Abonner på nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter fra Altinn på e-post. Registrer deg her:

Åpne kontaktskjema