Raskere tildeling til innovasjonsprosjekter til høsten

Forskningsrådet åpner nå for at bedrifter som har et lovende FoU-prosjekt innenfor temaområdene "industri og tjenestenæringer", kan sende inn søknaden fra 15. august til 20. desember 2024. Temaområdene "energi og transport" og "mat og bioressurser" har søknadsfrist 16. oktober.


Innovasjonsprosjekter støtter bedrifter som skal gjennomføre innovasjonsprosjekter med høy grad av FoU. Prosjektene skal bidra til verdiskaping gjennom utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester i norsk næringsliv.  

Prosjektene som skal støttes må ha en plass på vei mot lavutslippssamfunnet, bidrar til samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sprer kunnskap og skaper verdier for flere enn dem som utfører forskningen.

Alle som er interesserte i innovasjonsprosjekter, eller som ønsker å sende inn en søknad, kan delta på webinar 20. august kl. 13:00.

Les hele nyhetssaken fra Forskningsrådet her.

Kilde: Forskningsrådet, 28.06.24

Åpne kontaktskjema