Alle som har drosjeløyve må være tilknyttet en sentral

I Statsråd 25.06.24 ble det innført krav om sentraltilknytning for alle som har drosjeløyve, og om sentralløyve for de som ønsker å drive drosjesentral. De nye reglene trer i kraft 1. september 2024 og er endringer i yrkestransportloven.


Kravet om tilknytning til sentral vil bidra til at det blir lettere for kundene å orientere seg i markedet siden de kan forholde seg til en sentral og ikke til den enkelte drosjeløyvehaveren. I tillegg vil det bidra til at politiet får enklere tilgang til drosjens posisjonsdata for å oppklare uønskede hendelser som skjer i forbindelse med drosjeturen.

– Vi skal ha en ryddig drosjenæring med gode arbeidsforhold og hvit økonomi. Kundene skal være trygge og vi skal ha et godt forbrukervern. Det må også bli lettere for kundene å orientere seg i markedet, og det mener vi at blant annet plikten om å være tilknyttet en sentral bidrar til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen ønsker en trygg drosjenæring, og har allerede innført strengere regler for å styrke kvaliteten og seriøsiteten i næringen. Blant annet ble det fra 1. juni 2023 innført krav om fagkompetanse for løyvehaverne. Regjeringens tiltak har gjort at antallet løyver har gått fra 18 141 1. juni 2023, til 15 440 løyver 24. juni 2024.

Dette er de nye reglene:

  • Innføring av sentraltilknytningsplikt for alle drosjeløyvehavere.
  • Innføring av sentralløyve med tilhørende objektive krav for de som ønsker å drive drosjesentral.
  • Sentralene pålegges plikter knyttet til innsamling, lagring og oversendelse av informasjon til offentlige myndigheter, blant annet om posisjonsdata for drosjeturer og priser for drosjetjenester.
  • Sentralene plikter å ha en klageordning, samt sørge for at en tilstrekkelig del av drosjene som er tilknyttet sentralen er utstyrt for transport for personer med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med gjeldende regler om krav til universell utforming.
  • Drosjeløyvehavere skal sikre at betaling for all løyvepliktig transport registreres i taksameter hos en drosjesentral som løyvehaveren er tilknyttet.

 

Les hele pressemeldingen her. 

Kilde: Pressemelding fra Samferdselsdepartementet 25. juni 2024.

Åpne kontaktskjema