Flere og sterkere virkemidler til Arbeidstilsynet

De useriøse virksomhetene er målgruppen når regjeringen vil gi Arbeidstilsynet sterkere virkemidler. Nå sendes forslagene på høring.


Mulighet for å gi gebyr på stedet, ta med dokumenter og sikre beviser fra en virksomhet, eller innhente informasjon om virksomheter fra tredjeparter. Det er noen av regjeringens forslag for å styrke Arbeidstilsynet.

– Vi skal ha et trygt og seriøst arbeidsliv i Norge. I dag er noen deler av arbeidslivet utsatt for arbeidslivskriminalitet. Dette gir konsekvenser både for de seriøse bedriftene, for arbeidstakere og for samfunnet. Derfor må vi gjøre det vanskeligere for useriøse aktører. Med våre nye forslag vil det bli vanskeligere å unndra seg tilsyn, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Forslagene må ses i sammenheng med regjeringens samlede tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, blant annet den nylig vedtatte økningen av den øvre rammen for overtredelsesgebyr som trer i kraft 1. juli 2024.

Høringsfristen er 15. oktober 2024.

 

Les hele nyhetssaken og flere høringsforslag her.

Kilde: Regjeringen, Arbeids- og Inkluderingsdepartementet 02.07.24

Åpne kontaktskjema