Forslag til nye regler om bærekraftsrapportering

Finansdepartementet har i dag fremmet forslag til nye lovregler om bærekraftsrapportering fra selskaper. I tråd med felleseuropeiske regler foreslås det krav om sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig beslutningsrelevant informasjon om bærekraftsrisikoene selskaper er eksponert for, og om hvordan selskapene påvirker mennesker og miljø.


Verdipapirlovutvalget foreslo i NOU 2023: 15 lovendringer for å gjennomføre EUs direktiv om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD). Krav om bære­krafts­rapportering skal etter direktivet gjelde for alle store foretak og noterte små og mellom­store foretak. Foretakstypene som omfattes av direktivreglene, er aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, banker, kredittforetak og forsikringsforetak.

Bærekraftsrapporteringen skal etter direktivet inngå i årsberetningen. Rapporteringen skal være i tråd med felleseuropeiske rapporteringsstandarder og utarbeides og merkes i et digitalt format. Rapporteringen skal attesteres, enten av foretakets valgte revisor for årsregnskapet eller en annen revisor.

Les hele pressemeldingen her

Kilde: Pressemelding fra Finansdepartementet , 15.03.2024

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema