Regjeringen forenkler regnskapsreglene for mange norske foretak

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag om at flere foretak skal kunne følge forenklingene for små foretak i regnskapsloven. Det omfatter blant annet unntak fra plikt til å utarbeide årsberetning og forenklede krav til noteopplysninger.


Konkret foreslås det å øke tersklene for balansesum og salgsinntekter så mye som direktivet tillater. I praksis vil grensene mer enn dobles, fra henholdsvis 35 og 70 mill. kroner til 84 og 168 mill. kroner. Forslaget påvirker hvor mange foretak som kan benytte forenklingene i regnskapsloven for små foretak, herunder forenklede krav til noteopplysninger og unntak fra pliktene om å utarbeide årsberetning og kontantstrømoppstilling. Departementet anslår at inntil 3 000 flere foretak vil kunne defineres som små foretak etter den nye definisjonen.

– Forslaget kan gi innsparinger hos foretakene som fremover vil kunne følge enklere regler. Regjeringen har et mål om å legge til rette for næringslivet og redusere næringslivets kostnader knyttet til blant annet regler og innrapporteringsplikter. Det er et selvstendig mål å benytte handlingsrommet i EØS-avtalen til det beste for norske bedrifter, sier Geir Indrefjord (Sp).

Les hele pressemeldingen her

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema