Samarbeid mot kriminalitet

Brønnøysundregistrene tar et viktig steg i kampen mot økonomisk kriminalitet. Med lanseringen av et nytt register over reelle rettighetshavere i oktober, intensiveres innsatsen for å bekjempe lovbrudd som hvitvasking og svindel. Dette nye registeret er spesielt viktig for dem som jobber med å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, da det vil gi bedre innsikt i hvem som faktisk står bak selskapene.


En av Brønnøysundregistrenes hovedstrategier er å fremme samarbeid med andre kontrolletater som Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Ved å dele data og innsikt kan etatene bedre identifisere og forhindre kriminelle handlinger. Dette har allerede ført til en mer effektiv bruk av eksisterende regelverk og utvikling av nye retningslinjer for informasjonsutveksling, noe som styrker den kollektive innsatsen mot kriminalitet.

Du kan lese hele innlegget her.

Kilde: Brønnøysundregistrene, Forenklingsbloggen 27.06.24

Åpne kontaktskjema