Nå blir det enklere å handle med brukte varer

Regjeringen foreslår å avskaffe brukthandellova for de fleste varer. Fra 1. juli vil brukte klær, sportsutstyr og elektronikk ikke lenger være omfattet.


Norsk næringsliv får nå nye muligheter til å gjøre god og lønnsom butikk av brukte varer. Forslaget innebærer store forenklinger for næringslivet samtidig som det ivaretar nødvendige kriminalitetsforebyggende hensyn. Målet er at loven skal tre i kraft 1. juli 2024, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Dagens brukthandelsregelverk gjør det mer krevende å drive handelsvirksomhet med brukte varer enn med nye. Regelverket innebærer at næringsdrivende må ha tillatelse fra politiet for å selge brukte varer og må oppfylle tid- og kostnadskrevende krav knyttet til oppbevaring og protokollføring.

– Dagens lovverk gjør det tungvint og lite lønnsomt for næringslivet å inkludere brukte varer i forretningsmodellene sine. Det er fryktelig gammeldags, og vi ønsker å oppnå det motsatte. Endringene vi nå gjør i brukthandellova er et sentralt grep for å dreie Norge mot en mer sirkulær økonomi, sier Vestre.

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 05. april 2024.

Åpne kontaktskjema