Unngå fallgruvene

Bruker du tid på planlegging og er godt forberedt øker sjansene for å lykkes med etablering av egen virksomhet. Med disse tipsene vil du kunne unngå de klassiske fallgruvene under oppstart og i den første tiden etter at du er kommet i gang.


Gjør et anslag av hva etableringen vil kreve

Har du den utholdenheten og de personlige egenskapene som må til før du går i gang for alvor? Hvor stor er din arbeidskapasitet og hvordan er dine evner som bedriftsleder? En etablering av virksomhet kan fort kreve mye av deg - og dine nærmeste. De fleste klarer dette i en periode. Tenk over om du er villig til å ofre ferie, fritid og tid med familien for å realisere drømmen din. Forsøk å anslå hvor mange timer du vil trenge på å lykkes. Og forbered dine nærmeste på dette.

Ikke overvurder markedet

Mange etablerere antar at markedet er større enn det egentlig er. Et godt tips er å undersøke markedet før du går i gang for alvor. Spør om det problemet idéen din skal løse også er et opplevd problem hos kundene. Innhent relevant markedsinformasjon og gjør justeringer etter innspill fra kundene før du tar viktige beslutninger.

Innovasjon Norge - hvordan lykkes med din idé?

Lag et realistisk budsjett

En klassisk fallgruve er at du ikke lager realistiske budsjetter for oppstartsfasen. Ofte overvurderes inntektene, mens kostnadene undervurderes. Om dette skjer kan du få problemer med å betale dine forpliktelser. Vær sikker på å få med alle kostnader når du lager de første budsjettene for oppstartsfasen og minst det første driftsåret.

Velg passende organisasjonsform

Velg en organisasjonsform som passer for den risikoen du påtar deg og omfanget av det du skal begynne med. Eksempelvis kan det være fornuftig å starte et aksjeselskap i stedet for et enkeltpersonforetak hvis du tar en stor økonomisk risiko.

Sjekk alle formaliteter

Sett deg inn i hvilke krav som stilles for din virksomhet og hva og til hvem du må rapportere. Du kan få trøbbel om du ikke overholder fristene for å rapportere til det offentlige. For eksempel får du gebyr dersom rapportering og innsending kommer for sent inn. Husk at virksomheten vil ha rapporteringsplikter til offentlige myndigheter selv om det ikke har aktivitet.

Sørg for god økonomistyring

Fakturér kunden så snart oppdraget er fullført eller salget er gjennomført. Det er viktig å få pengene inn raskt. Dette betyr mye for likviditeten, og din evne til å betale dine forpliktelser til riktig tid. Er oppdraget stort kan du avtale delfakturering underveis. Lag skriftlige avtaler med kundene der du får med når det skal faktureres og hva som skal skje om det oppstår endringer i oppdraget.

Skaff hjelp

Sett deg inn i hvilke krav som settes om du ønsker å føre regnskapet selv. Har du ikke tid eller kompetanse til å føre regnskapet selv, bør du skaffe deg hjelp til dette. Da frigjør du tid til det du kan best, og som gir penger i kassen. Det kan fort bli dyrt om beregning av skatt og merverdiavgift blir feil, og du må ha hjelp til å rette opp i dette etterpå.

Ha gode avtaler

Driver du sammen med andre er det viktig å unngå uenighet om drift og veivalg. Før oppstart bør du derfor utarbeide en avtale med dine samarbeidspartnere som tar høyde for både «gode og onde dager». 

Aksjonæravtale

Skaff deg nok kapital til oppstart

Det tar ofte lengre tid å komme ordentlig i gang enn du tror. Da tar det også lengre tid før inntektene kommer på konto. Samtidig må du ha penger til å betale forpliktelsene dine ved forfall. Sørg derfor for å ha nok kapital til å finansiere oppstarten.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundest√łtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema