Regnskap – hva bør du vite før oppstart

Alle som driver egen virksomhet må føre et regnskap. Det beste er å starte fra dag én. Du kan selv føre ditt eget regnskap, men har du ikke kjennskap til regelverket er det en fordel å søke råd hos en regnskapsfører.


Må du føre regnskap?

De aller fleste har plikt til å føre et regnskap etter bokføringsreglene (bokføringsplikt). Svært forenklet betyr dette at du må dokumentere alle kjøp og salg og føre dette inn i et regnskapssystem. Regnskapet brukes som grunnlag når du skal levere skattemelding, mva-melding og eventuelt andre lovpålagte oppgaver.

I tillegg til å føre regnskap etter bokføringsreglene har enkelte virksomheter, som for eksempel aksjeselskaper, også regnskapsplikt. Da må du både levere skattemelding, samt sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret.

Brønnøysundregistrene om regnskapsplikt

Må du ha regnskapsfører?

Hvis du har interesse, lyst og kunnskap, kan du vurdere å føre regnskapet selv, i det minste i en startfase. Det kan uansett være lurt å få hjelp hos en regnskapskyndig med å legge opp gode rutiner. Det store skillet kommer den dagen du får ansatte. Da skal det utbetales lønn, og du får et stort regelverk å forholde deg til. Mange velger da å sette ut regnskapet til en regnskapsfører.

Valg av regnskapssystem

Det finnes mange gode regnskapsprogrammer på markedet. Spør andre hva de bruker og er fornøyd med. Sjekk ulike leverandører før du velger. 

Egen bankkonto

Ikke bland privatøkonomien og virksomhetens økonomi. Opprett en egen bankkonto som du bruker kun til virksomheten. For enkeltpersonforetak kan det også være lurt å opprette en egen konto der du setter av penger til betaling av skatt og eventuell merverdiavgift.

Hvordan skal kunden betale?

Det stilles ulike krav til dokumentasjon om du skal selge kontant eller om du skal sende faktura til kunden. Det er derfor viktig å avklare tidlig hva ditt behov er slik at du er klar til å sende faktura eller ta imot kontant betaling så snart du starter opp.

Kontantsalg (Direkte oppgjør)

Selger du kontant må du ha et kassasystem som tilfredsstiller kravene i bokføringsreglene. Alle brukere av kassasystemer må benytte et produkterklært kassasystem det må foreligge en erklæring fra leverandøren som bekrefter at kassasystemet tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og -forskriften. Kontantsalg er definert som salg der kjøperen betaler for varen eller tjenesten når den mottas. Dette gjelder både når betalingen skjer i form av kontanter, bankkort eller ulike betalingsløsninger på mobil (for eksempel Vipps).

Faktura

Det er klare krav til hva som kreves av informasjon på en faktura i bokføringsforskriften. Det er blant annet krav om at en faktura skal ha et fakturanummer som tildeles automatisk i et dataprogram. Alternativt må du få trykket opp blanketter på et trykkeri, der fakturablankettene inneholder fortløpende fakturanummer samt foretakets fulle navn, adresse og organisasjonsnummer.

Et godt styringsredskap

I tillegg til at du er pliktig til å føre et regnskap er et godt gjennomarbeidet regnskap det beste styringsredskapet du har. Med god oversikt vil du mye tidligere kunne korrigere kursen dersom det er nødvendig.

Skal du søke om offentlig støtte, eller et lån i banken, vil regnskapet ditt vise verdifull informasjon om virksomheten.

Bruk tid i starten på å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for deg.

Vil du vite mer?

Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene er gratis, og du kan følge enten digitale webinarer eller fysiske kurs i Oslo. 

Skatteetatens kurs for nye næringsdrivende

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema