Bokføringsplikt

Bokføringsplikt er plikten til å føre et regnskap i samsvar med bokføringsreglene. Kort fortalt betyr dette at du må dokumentere dine inntekter og kostnader.


Hva er bokføring?

Bokføring betyr å føre et regnskap. Alle kjøp og salg som påvirker virksomheten skal føres i virksomhetens regnskapssystem. Bokføring blir også kalt for registrering eller postering.

Skatteetaten om bokføring og regnskap

Hva er bokføringsplikt?

Bokføringsplikt betyr at du må føre et regnskap etter bokføringsreglene. Disse reglene er gitt i bokføringsloven og bokføringsforskriften. I bokføringsreglene får du blant annet svar på: Hva skal en faktura inneholde? Hva kreves det av andre bilag? Hvor lenge skal du oppbevare bilagene? Hva kreves av regnskapssystemet?

Hvem er bokføringspliktig?

Alle som driver virksomhet og har plikt til å levere skattemelding og/eller mva-melding til myndighetene er bokføringspliktig. Alle som har regnskapsplikt etter regnskapsloven er også bokføringspliktig. De aller fleste som driver næringsvirksomhet må altså føre et regnskap etter bokføringsreglene. Vær oppmerksom på forskjellen mellom bokføringsplikt og regnskapsplikt.

Bokføringsloven om bokføringspliktige

Hvor ofte må jeg føre regnskapet?

Du må sørge for å ha ført alle bilagene slik at regnskapet er korrekt innen fristene for rapportering av ulike oppgaver til myndighetene. Er du mva-pliktig og leverer mva-melding hver andre måned må du følgelig være ajour seks ganger i året. Dersom du ikke er mva-pliktig må du etter bokføringsreglene minst være ajour hver fjerde måned. 

Har du mindre enn 600 bilag i året og ikke er mva-pliktig kan du avvente bokføringen til du skal sende inn skattemeldingen. Det anbefales imidlertid å gjøre dette jevnlig. Et ryddig system for å ta vare på bilagene underveis er uansett alltid en fordel.

Skatteetaten – gode rutiner for daglig drift

Bokføringsloven

Bokføringsforskriften

Åpne kontaktskjema