Dine rapporteringsplikter

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det offentlige. Denne rapporteringsplikten er uavhengig av om du driver stort eller smått.


Hva må rapporteres?

Hva som må rapporteres bestemmes blant annet av hvilken organisasjonsform du driver, i hvilken bransje, hva du selger og hvilke hendelser som inntreffer. Selv om du driver alene må du sende inn skjemaer, som oftest innenfor økonomi, skatt og avgifter. Før du starter opp kan det være en god idé å sette deg inn i de ulike rapporteringspliktene.

Rapporteringsplikter som gjelder de aller fleste:

Skattemelding

Årlig må du rapportere virksomhetens økonomi til Skatteetaten i form av en skattemelding. Organisasjonsform og omfang bestemmer hvilke krav det stilles til regnskapet og dokumentasjon.

Skatteetaten om skattemelding for næringsdrivende

Årsregnskap

Alle regnskapspliktige virksomheter, som for eksempel aksjeselskap, må i tillegg sende inn årsregnskapet til Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap første gang

A-melding

Virksomheter som utbetaler lønn skal hver måned levere inn en a-melding. Her oppgis informasjon om lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk for ansatte. Du må levere a-melding selv om du driver virksomheten alene og er eneste ansatt.

Mva-melding

Merverdiavgiftspliktige virksomheter skal levere mva-melding annenhver måned.

Aksjonærmelding

Aksjeselskap skal hvert år sende inn en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. Dette er en oversikt over hvem som var selskapets aksjeeiere i året som gikk.

Andre rapporteringsplikter

Ulike hendelser kan medføre rapporteringsplikt. Det kan for eksempel være en arbeidsulykke, salg av aksjer eller endring i virksomhetens styre eller vedtekter. Statistisk sentralbyrå kan ha behov for å innhente opplysninger fra din virksomhet og da kan du regne med å få tilsendt skjema for å rapportere inn opplysninger til den offisielle statistikken i Norge.

Oppgaveregisteret

Oppgaveregisteret hos Brønnøysundregistrene gir oversikt over hvilke opplysninger din virksomhet kan bli pålagt å innrapportere til statlige myndigheter. Vær oppmerksom på at kommunale og fylkeskommunale rapporteringsplikter ikke er med i denne oversikten.

Brønnøysundregistrene – finn dine rapporteringsplikter

 

Sjekk de vanligste rapporteringspliktene her: 

Rapporteringsplikter for enkeltpersonforetak

Rapporteringsplikter for aksjeselskap (AS)

Rapporteringsplikter for ansvarlige selskap (ANS/DA)

Rapporteringsplikter for samvirkeforetak (SA)

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema