Rapportering og betaling av mva

Etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal du sende inn mva-melding (Skattemelding for merverdiavgift) seks ganger årlig. Mva-meldingen er en rapport over mva-pliktig salg og kjøp i perioden.


Hvordan rapportere

Rapporteringen kan skje direkte fra de fleste regnskapssystemer eller gjennom Skatteetatens løsninger.

Skatteetaten – Mva-melding: Se, endre og levere

Frister

Meldingen skal være levert, og skyldig mva skal være betalt senest en måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Terminene er som følger:

  • 1. termin januar/februar — 10.april
  • 2. termin mars/april — 10. juni
  • 3. termin mai/juni — 31. august
  • 4. termin juli/august — 10. oktober
  • 5. termin september/oktober — 10. desember
  • 6. termin november/desember — 10. februar

Mva-meldingen skal sendes selv om det ikke har vært omsetning i den aktuelle terminen.

Årlig rapportering (Årsterminoppgave)

Når du har vært mva-registrert i minst ett år, kan du søke om årlig innlevering (årsterminoppgave) av meldingen dersom omsetningen din er under 1 million kroner.

Skatteetaten om årstermin for små virksomheter

Årlig mva-melding har leverings- og betalingsfrist 10. mars, året etter inntektsåret. Skal du søke om årlig mva-melding er fristen 1. februar i inntektsåret. Leverer du årlig mva-melding, men ønsker å levere terminvis, må søknad om dette være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning for året etter.

Skatteetaten – rapportere merverdiavgift

Spesielt for primærnæringene

Driver du med jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske skal mva-meldingen sendes inn årlig med frist for levering og betaling 10. april.  Du kan også ta med omsetning fra annen næring i denne mva-meldingen dersom omsetningen herfra ikke overstiger 30 000 kroner i løpet av året. Overstiger du denne grensen, må du foreta en selvstendig mva-registrering av den andre aktiviteten. Dette kan du gjøre selv om omsetningen fra annen næring ikke overstiger 50 000 kroner.

Forsinkelsesrenter og tvangsmulkt

Det påløper forsinkelsesrenter ved for sen betaling av mva. 
I tillegg kan du få tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten, eller dersom det er åpenbare feil i de opplysninger som gis. Pass på fristene og lever i tide.

Skatteetaten om tvangsmulkt

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Import og mva

Mva-grunnlaget ved import beregnes av tollverdien. Det vil si det du har betalt eller skal betale for varen i utlandet, inkludert transportkostnadene til Norge, forsikring, kostnader til emballasje og liknende, pluss eventuelle toll- og særavgifter.

Mva-grunnlaget fører du opp i mva-meldingen. Dersom foretaket ditt ikke er mva-registrert, må du betale mva på tollstedet eller via speditøren/transportøren.

Mer om dette finner du i artikkelen om import.

Når du importerer gaver må du betale mva på gavesendinger som har en verdi over 1 000 kroner.

Fjernleverbare tjenester

Når du kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet (som for eksempel programvare og konsulenttjenester levert over internett), skal du ta med anskaffelsen i mva-meldingen når kjøpet gjelder en tjeneste som ville ha vært avgiftspliktig ved omsetning fra en norsk virksomhet.

Er du ikke registrert i Merverdiavgiftregisteret, skal du rapportere gjennom en egen mva-melding. Denne leveres hver tredje måned, men du skal ikke beregne og betale merverdiavgift før samlet kjøp for et kvartal overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet.

Kontakt og hjelp:

Kontakt Skatteetaten

Åpne kontaktskjema