Mva-melding (merverdiavgift) (RF-0002, RF-0004, RF-0005)

Alle virksomheter som er registrert i Mva-registeret skal levere mva-melding.

Se, endre og levere mva-melding på skatteetaten.no

Om denne tjenesten

Alle virksomheter som er registrert i Mva-registeret skal levere mva-melding. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale eller få refundert.

Opplysningsplikten er hjemlet i lov om skatteforvaltning

De fleste virksomheter skal levere mva-melding annenhver måned.
Finn ut hvilke frister som gjelder for deg.

Små virksomheter kan søke om å levere én gang per år

Alle virksomheter som er registrert i Mva-registeret skal levere mva-melding.

Du kan fylle ut og sende inn mva-meldingen med en av disse Altinn-rollene:

  • Begrenset signeringsrettighet
  • Kontaktperson NUF
  • Regnskapsfører med signeringsrett


Dersom du har en av disse rollene kan du fylle ut mva-meldingen, men ikke sende inn:

  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Revisormedarbeider

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (RF-0005)

Næringsdrivende og offentlige virksomheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding når virksomheten i løpet av et kvartal har

  • kjøpt avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen for mer enn 2 000 kroner (uten mva.)
  • gjort innenlands kjøp av klimakvoter for mer enn 2 000 kroner (uten mva.)
  • gjort innenlands kjøp av gull for mer enn 2 000 kroner (uten mva.)


Les mer om mva-melding for omvendt avgiftsplikt

Åpne kontaktskjema