Lag nødvendige oppstartsbudsjetter

I planleggingsfasen er det viktig å ha oversikt over lønnsomheten i virksomheten. Det kan du få ved å lage realistiske budsjetter. Viktige spørsmål som du bør kunne svare på er; Hva koster oppstarten, og hvordan tenker du at den skal finansieres? Har du nok penger til å betale regningene som kommer? Vil virksomheten kunne overleve på sikt? Et godt og realistisk budsjett vil gi deg svar på mange av dine spørsmål.


Hvorfor lage budsjetter?

Budsjettene gir en oversikt over virksomhetens planlagte økonomiske utvikling og kan gi svar på hva oppstarten vil koste. Budsjettene vil også vise om du vil ha nok penger på konto til å betale regningene og hjelper deg å vurdere lønnsomheten. Sammen med regnskapet er budsjettene sentrale styringsdokumenter for deg.

Budsjettarbeid for etablerere og gründere

Budsjettene, sammen med en forretningsplan (plan for hvordan du skal drive virksomheten), utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget ditt. Det er tre budsjetter du bør bruke god tid på å utarbeide før oppstart.

 • Oppstartsbudsjettet: Viser hvor mye penger du må regne med å bruke for å starte opp (kapitalbehovet).
 • Driftsbudsjettet - Viser lønnsomhet i drift.
 • Likviditetsbudsjettet - Viser evne til å betale forpliktelser.

Hva koster oppstarten?

Oppstartsperioden kjennetegnes ofte ved at utgiftene er større enn inntektene, og at det tar lengre tid enn du har planlagt å få gjennomført det første salget. Det kan godt hende at du i oppstartsbudsjettet må beregne penger for å dekke levekostnader den første tiden. Et godt råd er å få oversikt over hva du trenger, hva det koster, når det skal anskaffes og hvordan du skal finansiere dette.

Oppstartsbudsjettet (kapitalbehovet)

Oppstartsbudsjettet viser en oppstilling over hva du trenger for å komme i gang og hva det koster. Det er viktig at du får med alt som er engangskostnader i forbindelse med oppstarten. Vær sikker på at du har nok penger til å finansiere det du trenger og den første driftsperioden.

Vanlige poster i oppstartsbudsjettet

Hvilke poster du bør ta med i oppstartsbudsjettet varierer, avhengig av hva du skal drive med. En huskeregel er å ta med kostnader som må være på plass før du kan starte salget. Hva du trenger kan variere fra bransje til bransje. Du kan få mye kunnskap om hva som er typiske oppstartskostnader for deg ved å snakke med noen som har erfaring fra den bransjen du skal starte opp i eller en veileder.

Eksempler på ofte brukte poster i et oppstartsbudsjett:

 • Lokale: Kjøp, oppussing, husleie fram til oppstart.
 • Inventar: Innkjøp av nødvendig inventar. 
 • Transportmidler: Anskaffelse av bil.
 • Kontorutstyr: Nødvendig utstyr, telefon, PC.
 • Varelager.
 • Produksjonsutstyr: Nødvendig for å kunne produsere.
 • Verktøy: Nødvendig for å kunne utføre oppdrag.
 • Oppstartmarkedsføring: Logo, domene, nettside, mm.
 • Kurs opplæring: Nødvendig for å starte opp.

Oppstartsbudsjett

Driftsbudsjett (resultatbudsjett)

Driftsbudsjettet forteller hvor stort overskudd/underskudd som kan forventes. Start budsjettarbeidet med å lage gode kalkyler. Dette gjør budsjettarbeidet enklere. Når du begynner budsjetteringen må du minst ha en oppfatning om hva du skal selge og til hvilken pris, hva varene koster i innkjøp, hvem kundene dine er, og hvor store kostnader du vil ha for å kunne selge varene eller tjenestene.

Du bør også forsøke å sette opp et budsjett måned for måned slik at du har kontroll hele veien. Når du sammenligner budsjettet med det virkelige regnskapet vil du fort se om du er på rett vei. Viser det seg at du selger for mindre enn forventet vil du fange det opp mye tidligere slik at du kan sette i verk eventuelle tiltak så fort som mulig.

Uten erfaringstall kan det kan være vanskelig å lage budsjett for de første driftsårene. I oppstarten er det viktig at du tenker nøye gjennom hvilke kostnader som vil oppstå det første driftsåret. Når du har drevet en stund og har erfaringstall vil dette gjøre budsjettarbeidet enklere. Et tips er at du setter opp et så realistisk budsjett som mulig og fordeler tallene pr måned. Da har du noe å styre etter den første tiden. Det kan være lurt å overvurdere kostnadene og undervurdere inntektene. Er budsjettarbeidet vanskelig kan det være mye hjelp å hente hos en veileder eller en regnskapsfører.

Driftsbudsjett

Likviditetsbudsjett

Når du har laget et driftsbudsjett bruker du dette som utgangspunkt for å utarbeide et likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet viser om du vil ha nok penger på konto til å betale løpende utgifter til riktig tid. Om noen perioder har større utgifter enn inntekter har du mulighet til å planlegge hvordan du skal dekke dette inn. Det kan for eksempel være aktuelt å ta opp et kassakredittlån for å kunne betale regningene ved forfall. For nyetablerte virksomheter er dette ofte et av de viktigste budsjettene å styre etter, da de fleste har begrensede midler tilgjengelig.

Likviditetsbudsjett

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundest√łtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema