Personlig avklaring

Hva er drivkreftene bak ditt ønske om å etablere egen virksomhet? Har du utholdenhet og vilje til å komme i mål med prosjektet ditt? Et godt tips på veien er at du gjør en avklaring av dette samtidig som du jobber med å utvikle idéen din.


Hva bør avklares?

Like viktig som å ha oversikt over kundene og markedet er at du gjør en personlig avklaring av deg selv som etablerer. Du kan ha en god idé som det er et marked for, men din livssituasjon kan gjøre det vanskelig å realisere idéen på nåværende tidspunkt. Dette kan for eksempel være at du nettopp har investert i ny bolig og har en stram økonomi. 

Her er noen spørsmål det kan være nyttig å reflektere over:

 • Hvor stor risiko er jeg villig til å ta for å starte for meg selv? (stor risiko, noe risiko, liten risiko, ingen risiko)
 • Hvor viktig er økonomisk trygghet for meg? (ikke viktig, ingen betydning, nokså viktig, viktig, svært viktig)
 • Er mine nærmeste med på dette? (ja, kanskje, vet ikke, nei)
 • Er ønske om å drive egen virksomhet større enn å være ansatt hos ekstern arbeidsgiver? (ja, kanskje, vet ikke, nei)

Om svarene dine lander på alternativene lengst mot høyre bør du gjøre en nøye vurdering om dette er noe du skal realisere på nåværende tidspunkt. Sørg for å ha med deg dine nærmeste på planene og at dere er villige til å ta en økonomisk risiko. Bruk tid til å utarbeide gode oppstartsbudsjetter som kan hjelpe deg å få oversikt over hvilken risiko du påtar deg.

Her er noen flere spørsmål som du kan stille deg selv og svare ærlig på før du går i gang for fullt:

 • Hvilke konsekvenser kan det få for meg og min familie om jeg ikke lykkes fra starten av?
 • Hva skjer om jeg ikke får inntekter tidlig nok for å betale regningene mine?

Bruk tid på en slik avklaring samtidig som du planlegger etableringen og vurderer hvilken organisasjonsform som kan passe best for deg og ditt prosjekt.

Kjennetegn på etablerere

Personer som lykkes som etablerere, og siden lykkes med å drive virksomheten sin, har gjerne en del felles kjennetegn som for eksempel:

 • Tar initiativ, og liker å ha ansvar
 • Er åpne for nye ideer, og skaper og utvikler muligheter
 • Er optimistiske, utadrettede, nysgjerrige og tør å bryte mønstre
 • Har god selvtillit, og kjenner sine egne svake og sterke sider
 • Er utholdende, og setter seg oppnåelige mål som de ofte når
 • Er gode lyttere til menneskers behov, og flinke til å bygge relasjoner til omverdenen

Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?

Det ideelle er selvsagt at du kjenner deg igjen i og identifiserer deg med alle de egenskapene som er beskrevet. Det er ikke nok å være åpen for nye ideer hvis du ikke har utholdenhet og tålmodighet og ikke setter deg oppnåelige mål. Evner du å kjenne dine egne sterke og svake sider? Hvis svaret er ja, så er det lettere å invitere med andre i prosjektet ditt.

Et eksempel: Du er en flink håndverker, men verken liker eller forstår økonomi og regnskap. Da bør du finne noen som kan gjøre denne jobben for deg i stedet for å bruke mye tid og krefter på å forsøke å gjøre det selv. Din tid er verdifull. Bruk den til å tjene penger på det du kan.

Bygg og plei nettverk

Om timingen er slik at ideen bør realiseres nå kan du tenke alternative måter å komme i gang på. Vurder om du kan starte opp med en eller flere samarbeidspartnere som har kompetanse, kapital og nettverk.

Å bygge og pleie ditt nettverk kan være avgjørende for at du lykkes. Du kjenner trolig noen som kan gi deg innspill og idéer i en tidligfase. Dette kan være personer som kan være aktuelle å ha med i et styre. Bruk også venners venner som en del av nettverket ditt. I Norge har vi ikke kultur for å bruke personlige nettverk på denne måten. Men prøv. Det kan vise seg å være uvurderlig, spesielt etter at du er kommet i gang.

TIPS: Bruk litt tid på å kartlegge nettverket ditt:

 • Hvem kjenner jeg og hva kan de hjelpe meg med?
 • Hvordan og når tar jeg kontakt?
Åpne kontaktskjema