Valg av organisasjonsform

Hvilken organisasjonsform som er riktig for deg må avgjøres etter en konkret vurdering, alle har sine fordeler og ulemper.


Hva kan du velge?

Hvilken organisasjonsform du bør velge avhenger blant annet av om du ønsker å være ansatt i egen virksomhet, hvor stor risiko du tar, hvor stort omfang det er, eller hvor mange eiere det skal være. Du kan endre organisasjonsform i ettertid, men du kan som regel ikke beholde samme organisasjonsnummer.

Hvis du skal drive næringsvirksomhet vil valget ofte stå mellom enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller samvirkeforetak.

Ved å svare på tre spørsmål i vår e-guide finner du svar på hvilke organisasjonsformer som kan være aktuelle for deg. Du finner våre e-guider her. 

Her er noen viktige forskjeller:

Tekst Enkeltpersonforetak Aksjeselskap (AS) Ansvarlig selskap (ANS/DA) Samvirkeforetak (SA)
Antall eiere 1 1 eller flere 2 eller flere 2 eller flere
Kapitalkrav Ingen lovkrav Minst kroner 30 000 Ingen lovkrav Ingen lovkrav
Ansvar Ubegrenset ansvar (Innehaveren er ansvarlig for all gjeld) Begrenset ansvar (Ansvaret begrenset til den innskutte aksjekapital) Ubegrenset ansvar (ANS: Solidarisk ansvarlig for all gjeld. DA: Ansvarlig for avtalt andel av all gjeld.) Begrenset ansvar (Begrenset til eventuelt andelsinnskudd)
Formelle krav Få formelle krav Flere formelle krav Flere formelle krav Flere formelle krav
Sosiale rettigheter Krav på sykepenger fra sykedag 17 (80 % av sykepengegrunnlaget) Ikke dagpenger ved arbeidsledighet Krav på sykepenger fra første sykedag (100 % av sykepengegrunnlaget) Dagpenger ved arbeidsledighet Krav på sykepenger fra sykedag 17 (80 % av sykepengegrunnlaget) Ikke dagpenger ved arbeidsledighet Krav på sykepenger fra første sykedag (100 % av sykepengegrunnlaget) Dagpenger ved arbeidsledighet

 

Enkeltpersonforetak

Aksjeselskap AS

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Samvirkeforetak (SA)

Ideelle organisasjonsformer

Hvis formålet med virksomheten er av humanitær, ideell, sosial eller lignende art vil det normalt være forening eller stiftelse du skal registrere.

En forening er en egen juridisk person og er medlemsstyrt. Det koster ikke noe å registrere en forening, med unntak for foreninger som er næringsdrivende og skal være registrert i Foretaksregisteret. Det finnes ikke en lov som regulerer foreningsformen, det er derfor viktig å lage gode vedtekter. En forening må ha minimum to stiftere, medlemmene kan ikke ha en eierandel i foreningen og man kan ikke fordele noen form for overskudd på medlemmene.

En stiftelse er en egen juridisk person som opprettes for å forvalte en formuesverdi, også kalt grunnkapital, på minimum 100 000 kroner. Næringsdrivende stiftelser skal ha en grunnkapital på minimum 200 000 kroner. Det er stiftelsens styre som forvalter formuesverdien i stiftelsen.

Brønnøysundregistrene og Lotteri- og stiftelsestilsynet har på sine nettsider informasjon om registrering, drift og avvikling av forening og stiftelse.

Brønnøysundregistrene om foreninger

Brønnøysundregistrene om stiftelser

Lotteri- og stiftelsestilsynet om stiftelser

E-guide for valg av organisasjonsform

Er du usikker på hvilken organisasjonsform du skal velge?

Ved å svare på tre spørsmål i vår e-guide finner du svar på hvilke organisasjonsformer som kan være aktuelle for deg.

Start Guide
Åpne kontaktskjema