Starte og registrere en stiftelse

Når du skal opprette en stiftelse må du først skaffe grunnkapital og utarbeide stiftelsesdokument, og deretter registrere stiftelsen. Her får du informasjon om kravene og prosessen.


Forutsetninger for å opprette en stiftelse:

 • En stiftelse kan opprettes av en eller flere personer. Både fysiske personer og juridiske enheter (eksempelvis et aksjeselskap eller en forening) kan være opprettere. For å opprette en stiftelse eller ha en annen rolle i en stiftelse må du ha fylt 18 år.
 • Stiftelser må ha en bundet grunnkapital på minst 100 000 kroner for alminnelige stiftelser, og 200 000 kroner for næringsdrivende stiftelser.

  Lotteri- og stiftelsestilsynet om grunnkapital

 • Stiftelser må ha et styre med minst ett eksternt medlem. Den som har gitt grunnkapital til stiftelsen og blant andre nærstående til denne regnes ikke som eksternt medlem. Styret skal ha en leder.
 • Næringsdrivende stiftelser må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke).

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du undersøke reglene for oppholdstillatelse.

Brønnøysundregistrene om stiftelser

Lotteri- og stiftelsestilsynet om stiftelser

Stiftelsesloven om opprettelse av stiftelser

Stiftelsesloven om styre i stiftelser

Opprette og registrere stiftelse

Slik oppretter og registrerer du en stiftelse når de som skal ha roller i stiftelsen har norsk fødselsnummer eller d-nummer:

 1. Opprett stiftelsen ved å utarbeide, datere og signere stiftelsesdokument og vedtekter.

  Lotteri- og stiftelsestilsynet – maler for bruk ved oppretting av stiftelse

 2. Før stiftelsen kan registreres må det foreligge erklæring fra revisor om at grunnkapitalen er stilt til rådighet for stiftelsen. Åpningsbalanse bekreftet av revisor må være utarbeidet. Hvis grunnkapitalen består av andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd) må revisor bekrefte verdien av eiendelene.
 3. Registrer stiftelsen ved å benytte skjemaet "Samordnet registermelding". Benytt veiledningen for oversikt over nødvendige vedlegg.

  Send meldingen til signering og signer meldingen. Hele styret må signere meldingen elektronisk, og revisor må signere elektronisk på bekreftelsen om at grunnkapitalen er innbetalt. Revisor må også signere elektronisk på meldingen.

Når stiftelsen er registrert får innsender beskjed om dette i "Innboks" i Altinn.

Mangler noen av de som skal ha en rolle i stiftelsen norsk fødselsnummer eller d-nummer?

 1. Opprett stiftelsen ved å utarbeide, datere og signere stiftelsesdokument og vedtekter.

  Lotteri- og stiftelsestilsynet - opprette en stiftelse

  Før stiftelsen kan registreres må det foreligge erklæring fra revisor om at hele grunnkapitalen er stilt til rådighet for stiftelsen. Åpningsbalanse bekreftet av revisor må være utarbeidet før registrering. Hvis grunnkapitalen består av andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd) må revisor bekrefte verdien av eiendelene.
 2. Registrer stiftelsen ved å fylle ut papirskjema for registrering av stiftelse (Samordnet registermelding – hovedblankett) og søknad om tildeling av d-nummer (et skjema for hver person som har behov for d-nummer fordi de skal ha en rolle i stiftelsen). Benytt veiledningen for oversikt over nødvendige vedlegg.

  Samordnet registermelding – Hovedblankett (for nedlasting)


  Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

 3. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet Samordnet registermelding.


Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender.

Stiftelsestilsynet om oppretting av stiftelse

Stiftelse opprettet ved testament

For stiftelser opprettet ved testament gjelder egne regler.

Lotteri- og stiftelsestilsynet om stiftelser opprettet ved testament

Navn på stiftelser

Næringsdrivende stiftelser må inneholde ordet "stiftelse" eller forkortelsen "STI" bakerst i navnet. For alminnelige stiftelser (stiftelser som ikke er næringsdrivende) er det ikke slikt krav. Les mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Frist for registrering

Stiftelsen må meldes til registrering senest 3 måneder etter at den ble opprettet.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Stiftelsestilsynet varierer gjennom året.

Hva koster det?

Ved registrering av alminnelig stiftelse betaler du gebyr både for registrering hos Stiftelsestilsynet og for registrering i Enhetsregisteret. Gebyret for registrering hos Stiftelsestilsynet er fra 3 729 til 5 750 kroner avhengig av størrelsen på egenkapitalen. Gebyret for registrering i Enhetsregisteret er 2 499 kroner ved elektronisk registrering. Ved registrering på papir er gebyret i Enhetsregisteret 3 146 kroner.

Ved registrering av næringsdrivende stiftelse betaler du gebyr for registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Gebyret for registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret er 2 656 kroner ved elektronisk registrering, og 3 205 kroner ved registrering på papirskjema.
Ved registrering får stiftelsen et organisasjonsnummer.

Årlig avgift

Alle stiftelser med en egenkapital på 100 000 kroner eller mer, må betale en årlig avgift til Stiftelsestilsynet. Den årlige avgiften vil avhenge av størrelsen på egenkapitalen (minimum 750 kroner og maksimalt 21 710 kroner).

Lov om stiftelser

Forskrift til stiftelsesloven

 

Åpne kontaktskjema