Organisasjonsnummer

Alle som driver næringsvirksomhet og/eller melder at de skal ha ansatte, får ved registrering i Enhetsregisteret tildelt to organisasjonsnummer - et for hovedenheten, og et for en underenhet som identifiserer aktiviteten virksomheten driver. Det er kun organisasjonsnummeret for hovedenheten som skal brukes utad mot kunder og leverandører.


Organisasjonsnummer for hovedenheten

Organisasjonsnummeret for hovedenheten skal benyttes på virksomhetens hjemmeside, i kontakt med kunder og leverandører, og på alle forretnings- og salgsdokumenter. Organisasjonsnummeret for hovedenheten skal også brukes i rapportering som gjelder selve virksomheten. Det er dette nummeret som kommer opp ved å søke på navn i søkefeltet "Finn virksomhet" på brreg.no.

Brønnøysundregistrene – finn virksomhet

Brønnøysundregistrene om organisasjonsnummeret

Opprette organisasjonsnummer

Du får tildelt organisasjonsnummer når virksomheten din er registrert.

Organisasjonsnummer for underenheten

Alle som driver næringsvirksomhet og/eller har meldt at de skal ha ansatte, skal ha en underenhet, med tilhørende organisasjonsnummer. Selv om det ikke er ansatte eller andre det skal betales lønn eller honorar til i dag, ligger underenheten klar om det skulle bli behov for dette i fremtiden. Derfor får de fleste virksomheter en underenhet ved nyregistrering.

Den som driver næringsaktivitet på flere geografiske steder og/eller i ulike bransjer, har som regel en underenhet med tilhørende organisasjonsnummer for hver av disse. Du finner oversikt over underenheter ved å søke på "Finn virksomhet", gå inn på siden til den aktuelle virksomheten og deretter velge "Oversikt over registrerte underenheter". Organisasjonsnummeret for underenheten brukes blant annet ved innsending av a‑melding

Brønnøysundregistrene – finn virksomhet

Brønnøysundregistrene om underenhet

Opprette flere underenheter

Hvis virksomheten driver aktivitet på flere steder, eller driver aktivitet av stort omfang i ulike bransjer, med minst 5 ansatte i hver bransje, skal det registreres en underenhet for hvert geografiske sted/hver bransje. Dette gjør du ved å fylle ut "Skjema for underenheter - aktivitet på flere adresser". Skjemaet laster du opp som vedlegg til skjemaet Samordnet registermelding. Kryss av for at foretaket skal registrere en eller flere nye underenheter.

Skjema - Samordnet registermelding

Skjema for underenheter – aktivitet på flere adresser (vedlegg til Samordnet registermelding)

Brønnøysundregistrene – registrere flere underenheter

Åpne kontaktskjema