Organisasjonsnummer

Alle som driver næringsvirksomhet får ved registrering i Enhetsregisteret tildelt to organisasjonsnummer. Det er kun organisasjonsnummeret for hovedenheten som skal brukes utad mot kunder og leverandører.


Organisasjonsnummer for hovedenheten

Organisasjonsnummeret for hovedenheten skal benyttes på virksomhetens hjemmeside, i kontakt med kunder og leverandører, og på alle forretnings- og salgsdokumenter. Organisasjonsnummeret for hovedenheten skal også brukes i rapportering som gjelder selve virksomheten. Det er dette nummeret som kommer opp ved å søke på navn i søkefeltet "Finn virksomhet" på brreg.no.

Brønnøysundregistrene – finn virksomhet

Brønnøysundregistrene om organisasjonsnummeret

Opprette organisasjonsnummer

Du får tildelt organisasjonsnummer når virksomheten din er registrert.

Organisasjonsnummer for underenheten

Alle som driver næringsvirksomhet og/eller har meldt at de skal ha ansatte, skal ha en underenhet, med tilhørende organisasjonsnummer. Selv om det ikke er ansatte eller andre det skal betales lønn eller honorar til i dag, ligger underenheten klar om det skulle bli behov for dette i fremtiden. Derfor får de fleste virksomheter en underenhet ved nyregistrering.

Den som driver næringsaktivitet på flere geografiske steder og/eller i ulike bransjer, har som regel en underenhet med tilhørende organisasjonsnummer for hver av disse. Du finner oversikt over underenheter ved å søke på "Finn virksomhet", gå inn på siden til den aktuelle virksomheten og deretter velge "Oversikt over registrerte underenheter". Organisasjonsnummeret for underenheten brukes blant annet ved innsending av a‑melding

Brønnøysundregistrene – finn virksomhet

Brønnøysundregistrene om underenhet

Opprette flere underenheter

Hvis virksomheten driver aktivitet på flere steder, eller driver aktivitet av stort omfang i ulike bransjer, med minst 5 ansatte i hver bransje, skal det registreres en underenhet for hvert geografiske sted/hver bransje. Dette gjør du ved å fylle ut "Skjema for underenheter - aktivitet på flere adresser". Skjemaet laster du opp som vedlegg til skjemaet Samordnet registermelding. Kryss av for at foretaket skal registrere en eller flere nye underenheter.

Skjema - Samordnet registermelding

Skjema for underenheter – aktivitet på flere adresser (vedlegg til Samordnet registermelding)

Brønnøysundregistrene – registrere flere underenheter

Åpne kontaktskjema