Starte og registrere en forening

Når du skal starte en forening må du velge navn, utarbeide vedtekter og stifte foreningen. Deretter kan foreningen registreres.


Forutsetninger for å starte en forening:

  • En forening må ha minst to stiftere.
  • Både fysiske personer og juridiske enheter (eksempelvis aksjeselskap eller andre foreninger) kan være stiftere.

Stifte og registrere forening

For å registrere en forening må du fylle ut skjemaet Samordnet registermelding. Skjemaet leveres enklest via Altinn. Det er også mulig å benytte papirblanketten "Forenklet blankett for foreninger". 

En forening stiftes normalt ved at det opprettes et stiftelsesdokument. Hvis foreningen ønsker et organisasjonsnummer, må foreningen registreres i Enhetsregisteret.

Brønnøysundregistrene om stiftelse og registrering av forening

Brønnøysundregistrene – stiftelsesdokument for forening

Brønnøysundregistrene – vedtekter for forening

Brønnøysundregistrene – forenklet skjema for foreninger

Brønnøysundregistrene – veileder til forenklet skjema for foreninger

Når foreningen er registrert får innsender svar på registreringssøknaden i sin "Innboks" i Altinn.

Navn på foreninger

Det er ingen spesifikke navnekrav for foreninger. På tjenesten navnesøk kan dere sjekke om navnet dere vurderer er ledig.

Sjekk om navnet er ledig på navnesok.no

Frivillighetsregisteret, grasrotandel og momskompensasjon

Hvis foreningen driver frivillig aktivitet, kan dere velge å registrere den i Frivillighetsregisteret. Å være registrert i Frivillighetsregisteret er en nødvendig forutsetning for å kunne motta midler fra ulike tilskuddsordninger for frivillig virksomhet, blant annet grasrotandelen. Virksomhet registrert i Frivillighetsregisteret har også mulighet til å søke om momskompensasjon gjennom momskompensasjonsordningen.

Grasrotandelen er en ordning som gir alle som deltar i enkelte av Norsk Tipping sine spill mulighet til å velge at en gitt andel av spillerinnsatsen skal gå til en spesifikk frivillig organisasjon. Det er en forutsetning at organisasjonen driver frivillig virksomhet kun på lokalt eller regionalt nivå.

Momskompensasjonsordningen er en tilskuddsordning hvor frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader de har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Registrering i Frivillighetsregisteret kan gjøres samtidig som man registrerer foreningen i Enhetsregisteret, eller i ettertid. 

Papirskjema for nedlasting – tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret

Brønnøysundregistrene – veileder til skjema for registrering i Frivillighetsregisteret

Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Norsk tipping om grasrotandelen

Skatteetaten om merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Skatteetaten om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene varierer gjennom året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Hva koster det?

Registrering i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret er gratis. Ved registrering i Enhetsregisteret får foreningen et organisasjonsnummer.

Skal foreningen drive næringsvirksomhet må den registreres i Foretaksregisteret. Registrering i Foretaksregisteret koster 2 656 kroner ved elektronisk registrering, og 3 205 kroner ved registrering på papirskjema. 

Åpne kontaktskjema