Fra og med 2023 (inntektsåret 2022) skal alle bruke den nye skattemeldingen. Logg deg inn på skatteetaten.no for å komme til riktig løsning skatteetaten.no/skattemelding/

Om denne tjenesten

Årlig innlevering – frist 30. april.

Leveringsfritak
Dersom du ikke skal gjøre endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan du velge om du vil levere eller ikke. Det er uansett viktig at du sjekker alle opplysninger, og sikrer at all inntekt/formue og fradrag er kommet med.

Skattemeldingen skal leveres av lønnstakere og pensjonister.

For å fylle ut Skattemelding for formues- og inntektsskatt  ̶  lønnstakere og pensjonister mv. kreves Altinn-rollen Privatperson begrensede rettigheter , Skatteforhold for privatpersoner eller Regnskapsfører uten signeringsrett.


Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Kontroller at du har de nødvendige rollene i god tid før innleveringsfristen.

Skattemelding for formue- og inntektsskatt  ̶  lønnstakere og pensjonister mv. består av ett hovedskjema for alle og ulike vedleggsskjema for de som trenger det.

Skattemelding for formue- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister (RF-1030) er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har om deg enten fra interne registre eller som er tilsendt fra banker, forsikringsselskaper, evt. arbeidsgivere og andre offentlige etater.

Skattytere som skal levere skattemelding på vegne av avdød, kan ikke levere på Internett. Disse må levere på papir.

Dersom du oppdager at du må endre skattemeldingen på grunn av at du har oppgitt feil, har fått nye eller endrede opplysninger for inntektsåret 2019, 2020 eller 2021 trenger du ikke lenger klage for å få rettet opplysningene. Du kan i stedet selv endre opplysningen ved å sende inn RF-1366 Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige for det aktuelle året.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema