Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter Vedlegg (RF-1159) Vedlegg

Skjemaet utgår fra og med skattemeldingen for 2022


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1159 som skattemeldingen.

Skjemaet skal bare fylles ut av fysiske
personer som eier eller har eid finansielle produkter siste kalenderår. Med
finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner,
opsjoner og andre derivater mm. Finansielle produkter som er forhåndsutfylt i
skattemeldingen, trenger du ikke levere skjema for. Dette gjelder for eksempel
aksjer som fremgår av Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088, samt aksjer og
aksjefond som står på en aksjesparekonto.

Det skal gis opplysninger blant annet om skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue.

Fremgangsmåte for bruk av RF-1159

Du fyller inn hvilke produkter du har handlet med ved å bruke nedtrekksmenyen.Legg inn formue, gevinst/tap og/eller avkastning/rente. Du trenger kun å fylle ut 1 linje for hvert produkt.Når alle postene er fylt inn, får du opp en oversikt over alt du har lagt inn. Er alt ok klikker du på knappen "kontroller".Informasjonen du har lagt inn i skjemaet summeres og overføres automatisk til rett post i Skattemeldingen.

Husk skjermingsfradraget

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt.

Bruk Skatteetatens skjermingskalkulator på skatteetaten.no for å beregne dine skattefrie aksjeinntekter.

Trenger du hjelp?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema