Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting (RF-1141) Vedlegg

Skjemaet utgår fra og med skattemeldingen for 2022


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1141 som skattemeldingen.

Oppgaven skal leveres av personlige skattepliktige, herunder personlige næringsdrivende, for latente gevinster og tap de har på aksjer og andeler mv ved opphør av skattemessig bosted i Norge.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema