Fiske (RF-1213) Vedlegg

Skjemaet utgår fra og med skattemeldingen for 2022


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1213 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet fiske skal benyttes av alle lottakere. Bokføringspliktige fiskere i enkeltpersonforetak må bruke avsnitt C for beregning av særskilt fradrag.

Til bruk ved fastsettelse av formue og inntekt som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema