Fiske (RF-1213) Vedlegg

Skjemaet utgår frå og med skattemeldinga for 2022


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1213 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Skjemaet fiske skal nyttast av alle lottakarar.
Bokføringspliktige fiskarar i enkeltpersonføretak må nytte avsnitt C for utrekning av særskilt frådrag.

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema