Tilgjengelighet

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring som publiseres på UUstatus.no.


For Digdir handler ikke universell utforming bare om etterlevelse av regelverk, men like mye om verdisyn og menneskesyn. Målet er at tjenestene våre skal være tilgjengelige for alle og – i størst mulig grad – uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. 

Altinn er en omfattende løsning, der noen av komponentene er gamle og under utfasing. For den gamle Altinn II-løsningen, som ble kravspesifisert før WCAG-kravene eksisterte, er det noen krav som ikke kan oppfylles. For å oppfylle WCAG, er løsningen at tjenesteeierne i Altinn (dvs. statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter) flytter tjenestene fra Altinn II til den moderne Altinn 3-plattformen.

Siden etterlevelse av WCAG-kravene er helt forskjellig fra gammel og ny Altinn-løsning, har vi valgt å fylle ut 3 ulike tilgjengelighetserklæringer:

1) Gå til tilgjengelighetserkæring for Altinn-portalen
Dette gjelder både de vanlige websidene før innlogging og Altinn innboks og sidene for profil, aktørvalg og delegering som finnes etter innlogging. Sidene etter innlogging ligger på gammel Altinn II-plattform og vil bli flyttet til den nye Altinn 3-plattformen så raskt det lar seg gjøre.

2) Gå til tilgjengelighetserklæring for Altinn II-tjenestene
Dette gjelder mange hundre skjemaer og tjenester som ikke vil kunne oppfylle viktige WCAG-krav uten å bli flyttet til ny plattform. Altinn II er under utfasing med absolutt "end-of-life" sommeren 2025.

3) Gå til tilgjengelighetserklæring for Altinn 3-tjenestene
Den moderne, skybaserte Altinn-plattformen skal kunne oppfylle alle WCAG-krav. Eventuelle brudd her, vil bli rettet fortløpende.

Digdir skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted 
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0 
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven 
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT 
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer 

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger: 

 • Nettstedet sjekkes jevnlig for brudd på WCAG-kravene, både maskinelt og redaksjonelt. Vi har jevnlige arbeidsøkter for å rette opp feilene som avdekkes.
 • Vi har et klart og tydelig språk. 
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere. 
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din. 
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker. 
 • Alle bilder har alt-tagg. 
 • Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og vi etterstreber å ha null AAA-feil. 

Kontakt oss om feil og mangler

Hvis du oppdager feil og mangler i tjenestene og spesielt ting du mener gir dårlig universell utforming, ønsker vi gjerne tilbakemeldinger til support@altinn.no.

 

Åpne kontaktskjema