Nedsetting av inntektsskatt på lønn (RF-1150) Vedlegg

Skjemaet utgår fra og med skattemeldingen for 2022


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1150 som skattemeldingen.

Skjemaet RF-1150 skal fylles ut av personer som krever nedsettelse av norsk skatt for å unngå dobbeltbeskatning på lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet. Forutsetningen er at man har krav på slik nedsettelse etter interne skatteregler eller skatteavtale. Personer som er skattemessig bosatte i Norge etter norsk intern rett og etter eventuell skatteavtale kan kreve nedsettelse i norsk skatt på lønn i følgende tilfeller:

  • lønn som er opptjent under arbeidsopphold i utlandet med en varighet på mer enn 12 måneder (den såkalte ettårsregelen), eller
  • lønn som er omfattet av fordelingsmetoden med progresjonsforbehold eller den alternative fordelingsmetoden etter skatteavtale som Norge har inngått med en annen stat.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema