Bankinnskudd i utlandet (RF-1231) Vedlegg

Skjemaet utgår fra og med skattemeldingen for 2022


Om vedleggskjemaet

Du har samme frist for å levere RF-1231 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skattepliktige som har eller har hatt konto i utenlandsk bank som ikke er tilknyttet næringsvirksomhet, har plikt til å fylle ut dette skjemaet som vedlegg til skattemeldingen.

Årsoppgave fra spareinstitusjon må vedlegges dette skjema. Skjema må leveres hvert år fra og med opprettelse av konto til og med det år konto blir slettet. Det året boligsparekonto opprettes eller overføres fra en spareinstitusjon til en annen, skal også BSU-kontrakt vedlegges.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema