Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

  • Privatperson

Delegering av denne rollen gir kun tilgang til utfylling. Rett til å signere kan ikke delegeres.


Åpne kontaktskjema