Rolla er på førehand tildelt til følgjande eksterne rollar:

  • Privatpersonar

Delegering av denne rollen gir berre tilgjenge til utfylling. Rett til å signera kan ikkje delegerast. 


Åpne kontaktskjema